اخبار
ویدیو| نیروهای مشترک عراق ساختمان استانداری کرکوک در وسط این شهر را بدون هیچ درگیری بازپس گرفتند.

ساختمان استانداری کرکوک

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.