اخبار
نقش سازند و تجهیزات نفتی کرکوک در اقتصاد اقلیم کردستان عراق

با پیشروی نیروهای مشترک عراقی در استان کرکوک، پالایشگاه نفت شمال و قسمتی از چاه های نفتی به کنترل دولت عراق در آمد. سازند نفتی کرکوک که شامل 6 حوزه نفتی است، اکنون حدود 550 هزار بشکه در نفت در روز تولید میکند که حدود 70 درصد صادرات نفتی اقلیم را شامل می شود. همچنین […]

با پیشروی نیروهای مشترک عراقی در استان کرکوک، پالایشگاه نفت شمال و قسمتی از چاه های نفتی به کنترل دولت عراق در آمد.

سازند نفتی کرکوک که شامل 6 حوزه نفتی است، اکنون حدود 550 هزار بشکه در نفت در روز تولید میکند که حدود 70 درصد صادرات نفتی اقلیم را شامل می شود. همچنین پالایشگاه نفت شمال نیز از اهمیت ویژه ای برای تولید فراورده های نفتی مورد نیاز اقلیم برخوردار است.

در صورتی که اقلیم کردستان عراق کنترل این مناطق نفتی را کاملا از دست بدهد، ضربه سنگینی در اقتصاد خواهد خورد (هرچند که طی بیش از 3 سال صادرات نفت این حوزه ها، به علت فسادهای موجود در سیستم حکومتی اقلیم، نفعی به مردم نمیرسید).

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.