اینفوگرافیک: عملیات‌های انصارالله در ۳ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰

چهارشنبه 10 شهریور 1400 - 17:56
https://iswnews.com/?p=53247

آماری از عملیات‌های موشکی و پهپادی انصارالله و ارتش یمن علیه مواضع ائتلاف سعودی در عربستان سعودی و یمن

نیروی موشکی و هوایی انصارالله از ابتدای فروردین ماه تا انتهای خردادماه سال ۱۴۰۰ ه.ش، ۶۶ عملیات علیه مواضع ائتلاف سعودی در عربستان و مناطق اشغالی یمن اجرا کرده‌اند که جزئیات آن به شرح ذیل می‌باشد:

۱- حمله پهپادی به فرودگاه ریاض. تاریخ: ۲ فروردین.

۲- حمله یک فروند پهپاد قاصف ۲k به فرودگاه أبها. تاریخ: ۳ فروردین.

۳- حمله پهپادی به منطقه الهفوف در شرق عربستان. تاریخ: ۴ فروردین.

۴- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در مأرب. تاریخ: ۴ فروردین.

۵- عملیات موشکی و پهپادی تحت عنوان عملیات “روز ملی مقاومت” که تأسیسات شرکت آرامکو در رأس تنوره، رابغ، ینبع، جیزان و پایگاه ملک عبدالعزیز در دمام با ۱۲ فروند پهپاد صماد ۳ و ۸ فروند موشک بالستیک از نوع ذوالفقار، بدر و سعیر قرار داده شد. و سایت های نظامی دیگری در نجران و عسیر با ۶ فروند پهپاد قاصف ۲k هدف قرار گرفت. تاریخ: ۶ فروردین.

۶- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در نجران. تاریخ: ۶ فروردین.

۷- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۶ فروردین.

۸- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۸ فروردین.

۹- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در مأرب. تاریخ: ۹ فروردین.

۱۰- حمله موشکی به منطقه سوم نظامی در مأرب که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از ۱۱ نفر از نیروهای ائتلاف سعودی شد. تاریخ: ۱۰ فروردین.

۱۱- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۱۰ فروردین.

۱۲- حمله ۴ فروند پهپاد به مواضع ائتلاف سعودی در ریاض. تاریخ: ۱۲ فروردین.

۱۳- حمله دو فروند پهپاد به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۳ فروردین.

۱۴- حمله موشکی به تجمعات نیروهای ائتلاف سعودی در حومه‌ی پایگاه الکنایس. تاریخ: ۱۳ فروردین.
۱۵- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در مأرب. تاریخ: ۱۴ فروردین.

۱۶- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در جده. تاریخ: ۱۷ فروردین.

۱۷- حمله دو فروند پهپاد به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۸ فروردین.

۱۸- حمله موشکی به تجمع نیروهای ائتلاف سعودی در شمال مأرب. تاریخ: ۱۸ فروردین.

۱۹- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۹ فروردین.

۲۰- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در فرودگاه أبها. تاریخ: ۲۰ فروردین.

۲۱- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در جیزان. تاریخ: ۲۱ فروردین.

۲۲- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۲۱ فروردین.

۲۳- حمله دو فروند پهپاد به محل استقرار جنگنده‌های ائتلاف سعودی در فرودگاه جیزان و پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۲۲ فروردین.

۲۴- عملیات موشکی و پهپادی تحت عنوان عملیات “۳۰ شعبان” که طی آن تأسیسات شرکت آرامکو در جده و الجبیل با ۱۰ فروند پهپاد صماد ۳، مواضع نظامی ائتلاف در خمیس مشیط و جیزان با ۵ فروند پهپاد قاصف ۲K و ۲ فروند موشک بدر ۱ هدف حمله قرار گرفت. تاریخ: ۲۳ فروردین.

۲۵- عملیات مشترک موشکی و پهپادی که طی آن انبارها و جایگاه‌های سامانه پاتریوت با چهار فروند پهپاد صماد ۳ و قاصف ۲K، و شرکت آرامکو و اهداف حساس دیگر با ۷ فروند موشک سعیر و بدر هدف حمله قرار گرفتند. تاریخ: ۲۶ فروردین.

۲۶- حمله دو فروند موشک به مواضع ائتلاف سعودی در پایگاه صحن الجن و منطقه سوم نظامی در مأرب. تاریخ: ۲۶ فروردین.

۲۷- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در جیزان. تاریخ: ۲۷ فروردین.

۲۸- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۲۸ فروردین.

۲۹- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۲۹ فروردین.

۳۰- حمله پهپادی به اهداف نظامی در فرودگاه أبها. تاریخ: ۳۱ فروردین.

۳۱- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۲ اردیبهشت.

۳۲- حمله دو فروند پهپاد قاصف ۲k به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط و یک فروند پهپاد صماد ۳ به شرکت آرامکو در جیزان. تاریخ: ۳ اردیبهشت.

۳۳- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۳ اردیبهشت.

۳۴- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۵ اردیبهشت.

۳۵- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۶ اردیبهشت.

۳۶- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۸ اردیبهشت.

۳۷- حمله دو فروند موشک به پایگاه صحن الجن در شمال شهر مأرب که طی آن بیش از ۱۳ نفر از نیروهای ائتلاف سعودی کشته و زخمی شدند. تاریخ: ۸ اردیبهشت.

۳۸- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در جده. تاریخ: ۱۱ اردیبهشت.

۳۹- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۲ اردیبهشت.

۴۰- عملیات مشترک موشکی و پهپادی به فرودگاه نجران و پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط که با استفاده از ۴ فروند پهپاد قاصف ۲k و ۲ فروند موشک بدر انجام گرفت. تاریخ: ۱۳ اردیبهشت.

۴۱- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در مأرب. تاریخ: ۱۳ اردیبهشت.

۴۲- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در مأرب. تاریخ: ۱۵ اردیبهشت.

۴۳- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در مأرب. تاریخ: ۱۸ اردیبهشت.

۴۴- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۸ اردیبهشت.

۴۵- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۹ اردیبهشت.

۴۶- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در مأرب. تاریخ: ۲۰ اردیبهشت.

۴۷- حمله پهپادی به فرودگاه أبها. تاریخ: ۲۰ اردیبهشت.

۴۸- عملیات مشترک موشکی و پهپادی تاسیسات شرکت آرامکو، فرودگاه و اهداف نظامی دیگر در نجران را با ۱۲ فروند پهپاد قاصف ۲k و موشک‌های سعیر و بدر هدف حمله قرار دادند. تاریخ: ۲۳ اردیبهشت.

۴۹- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در جیزان. تاریخ: ۳۰ اردیبهشت.

۵۰- حمله موشکی انصارالله به تجمع مسلحین گروه تروریستی القاعده در شهر مأرب. تاریخ: ۵ خرداد.

۵۱- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۷ خرداد.

۵۲- حمله دو فروند پهپاد قاصف ۲k به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۸ خرداد.

۵۳- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۹ خرداد.

۵۴- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۰ خرداد.

۵۵- حمله موشکی به منطقه سوم نظامی در مأرب که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از ۱۷ نفر از نیروهای ائتلاف سعودی شد. تاریخ: ۱۵ خرداد.

۵۶- حمله پهپادی انصارالله به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۶ خرداد.

۵۷- حمله پهپادی و موشکی به منطقه سوم نظامی در شهر مأرب. تاریخ: ۲۰ خرداد.

۵۸- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۲۰ خرداد.

۵۹- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۲۴ خرداد.

۶۰- حمله دو فروند موشک به منطقه سوم نظامی در شهر مأرب. تاریخ: ۲۶ خرداد.

۶۱- حمله دو فروند پهپاد قاصف ۲k به فرودگاه أبها. تاریخ: ۲۷ خرداد.

۶۲- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۲۹ خرداد.

۶۳- حمله ده فروند پهپاد قاصف ۲k به پایگاه آموزشی ائتلاف سعودی در گذرگاه الودیعه که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از ۶۰ نفر شد. تاریخ: ۲۹ خرداد.

۶۴- حمله انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در نجران. تاریخ: ۲۹ خرداد.

۶۵- حمله موشکی انصارالله به پایگاه ائتلاف سعودی در طائف. تاریخ: ۳۰ خرداد.

۶۶- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۳۱ خرداد.

برای نمایش در اندازه اصلی کلیک کنید

به اشتراک بگذارید:
دیدگاه
  • دیدگاه های شما پس از تایید مجموعه تحلیلی خبری تحــولات جهــان اســلام در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، تهمت و افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تبلیغات در تحولات جهان اسلام