اخبار
ویدیو| شادی ویژه ساعاتی پیش مردم شهر ربیعه در شمال سنجار از بازگشت نیروهای عراق به این شهر

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.