آماری از عملیات‌های موشکی و پهپادی انصارالله و ارتش یمن علیه مواضع ائتلاف سعودی در عربستان سعودی و یمن در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰

نیروی موشکی و هوایی انصارالله از ابتدای فروردین ماه تا انتهای شهریورماه سال ۱۴۰۰ ه.ش، ۱۲۳ عملیات موشکی و پهپادی علیه مواضع ائتلاف سعودی در عربستان و مناطق اشغالی یمن اجرا کرده‌اند که جزئیات آن به شرح ذیل می‌باشد:

۱- حمله پهپادی به فرودگاه ریاض. تاریخ: ۲ فروردین.

۲- حمله یک فروند پهپاد قاصف ۲k به فرودگاه أبها. تاریخ: ۳ فروردین.

۳- حمله پهپادی به منطقه الهفوف در شرق عربستان. تاریخ: ۴ فروردین.

۴- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در مأرب. تاریخ: ۴ فروردین.

۵- عملیات موشکی و پهپادی تحت عنوان عملیات “روز ملی مقاومت” که تأسیسات شرکت آرامکو در رأس تنوره، رابغ، ینبع، جیزان و پایگاه ملک عبدالعزیز در دمام با ۱۲ فروند پهپاد صماد ۳ و ۸ فروند موشک بالستیک از نوع ذوالفقار، بدر و سعیر قرار داده شد. و سایت های نظامی دیگری در نجران و عسیر با ۶ فروند پهپاد قاصف ۲k هدف قرار گرفت. تاریخ: ۶ فروردین.

۶- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در نجران. تاریخ: ۶ فروردین.

۷- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۶ فروردین.

۸- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۸ فروردین.

۹- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در مأرب. تاریخ: ۹ فروردین.

۱۰- حمله موشکی به منطقه سوم نظامی در مأرب که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از ۱۱ نفر از نیروهای ائتلاف سعودی شد. تاریخ: ۱۰ فروردین.

۱۱- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۱۰ فروردین.

۱۲- حمله ۴ فروند پهپاد به مواضع ائتلاف سعودی در ریاض. تاریخ: ۱۲ فروردین.

۱۳- حمله دو فروند پهپاد به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۳ فروردین.

۱۴- حمله موشکی به تجمعات نیروهای ائتلاف سعودی در حومه‌ی پایگاه الکنایس. تاریخ: ۱۳ فروردین.

۱۵- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در مأرب. تاریخ: ۱۴ فروردین.

۱۶- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در جده. تاریخ: ۱۷ فروردین.

۱۷- حمله دو فروند پهپاد به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۸ فروردین.

۱۸- حمله موشکی به تجمع نیروهای ائتلاف سعودی در شمال مأرب. تاریخ: ۱۸ فروردین.

۱۹- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۹ فروردین.

۲۰- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در فرودگاه أبها. تاریخ: ۲۰ فروردین.

۲۱- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در جیزان. تاریخ: ۲۱ فروردین.

۲۲- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۲۱ فروردین.

۲۳- حمله دو فروند پهپاد به محل استقرار جنگنده‌های ائتلاف سعودی در فرودگاه جیزان و پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۲۲ فروردین.

۲۴- عملیات موشکی و پهپادی تحت عنوان عملیات “۳۰ شعبان” که طی آن تأسیسات شرکت آرامکو در جده و الجبیل با ۱۰ فروند پهپاد صماد ۳، مواضع نظامی ائتلاف در خمیس مشیط و جیزان با ۵ فروند پهپاد قاصف ۲K و ۲ فروند موشک بدر ۱ هدف حمله قرار گرفت. تاریخ: ۲۳ فروردین.

۲۵- عملیات مشترک موشکی و پهپادی که طی آن انبارها و جایگاه‌های سامانه پاتریوت با چهار فروند پهپاد صماد ۳ و قاصف ۲K، و شرکت آرامکو و اهداف حساس دیگر با ۷ فروند موشک سعیر و بدر هدف حمله قرار گرفتند. تاریخ: ۲۶ فروردین.

۲۶- حمله دو فروند موشک به مواضع ائتلاف سعودی در پایگاه صحن الجن و منطقه سوم نظامی در مأرب. تاریخ: ۲۶ فروردین.

۲۷- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در جیزان. تاریخ: ۲۷ فروردین.

۲۸- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۲۸ فروردین.

۲۹- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۲۹ فروردین.

۳۰- حمله پهپادی به اهداف نظامی در فرودگاه أبها. تاریخ: ۳۱ فروردین.

۳۱- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۲ اردیبهشت.

۳۲- حمله دو فروند پهپاد قاصف ۲k به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط و یک فروند پهپاد صماد ۳ به شرکت آرامکو در جیزان. تاریخ: ۳ اردیبهشت.

۳۳- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۳ اردیبهشت.

۳۴- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۵ اردیبهشت.

۳۵- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۶ اردیبهشت.

۳۶- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۸ اردیبهشت.

۳۷- حمله دو فروند موشک به پایگاه صحن الجن در شمال شهر مأرب که طی آن بیش از ۱۳ نفر از نیروهای ائتلاف سعودی کشته و زخمی شدند. تاریخ: ۸ اردیبهشت.

۳۸- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در جده. تاریخ: ۱۱ اردیبهشت.

۳۹- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۲ اردیبهشت.

۴۰- عملیات مشترک موشکی و پهپادی به فرودگاه نجران و پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط که با استفاده از ۴ فروند پهپاد قاصف ۲k و ۲ فروند موشک بدر انجام گرفت. تاریخ: ۱۳ اردیبهشت.

۴۱- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در مأرب. تاریخ: ۱۳ اردیبهشت.

۴۲- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در مأرب. تاریخ: ۱۵ اردیبهشت.

۴۳- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در مأرب. تاریخ: ۱۸ اردیبهشت.

۴۴- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۸ اردیبهشت.

۴۵- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۹ اردیبهشت.

۴۶- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در مأرب. تاریخ: ۲۰ اردیبهشت.

۴۷- حمله پهپادی به فرودگاه أبها. تاریخ: ۲۰ اردیبهشت.

۴۸- عملیات مشترک موشکی و پهپادی تاسیسات شرکت آرامکو، فرودگاه و اهداف نظامی دیگر در نجران را با ۱۲ فروند پهپاد قاصف ۲k و موشک‌های سعیر و بدر هدف حمله قرار دادند. تاریخ: ۲۳ اردیبهشت.

۴۹- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در جیزان. تاریخ: ۳۰ اردیبهشت.

۵۰- حمله موشکی انصارالله به تجمع مسلحین گروه تروریستی القاعده در شهر مأرب. تاریخ: ۵ خرداد.

۵۱- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۷ خرداد.

۵۲- حمله دو فروند پهپاد قاصف ۲k به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۸ خرداد.

۵۳- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۹ خرداد.

۵۴- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۰ خرداد.

۵۵- حمله موشکی به منطقه سوم نظامی در مأرب که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از ۱۷ نفر از نیروهای ائتلاف سعودی شد. تاریخ: ۱۵ خرداد.

۵۶- حمله پهپادی انصارالله به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۶ خرداد.

۵۷- حمله پهپادی و موشکی به منطقه سوم نظامی در شهر مأرب. تاریخ: ۲۰ خرداد.

۵۸- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۲۰ خرداد.

۵۹- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۲۴ خرداد.

۶۰- حمله دو فروند موشک به منطقه سوم نظامی در شهر مأرب. تاریخ: ۲۶ خرداد.

۶۱- حمله دو فروند پهپاد قاصف ۲k به فرودگاه أبها. تاریخ: ۲۷ خرداد.

۶۲- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۲۹ خرداد.

۶۳- حمله ده فروند پهپاد قاصف ۲k به پایگاه آموزشی ائتلاف سعودی در گذرگاه الودیعه که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از ۶۰ نفر شد. تاریخ: ۲۹ خرداد.

۶۴- حمله انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در نجران. تاریخ: ۲۹ خرداد.

۶۵- حمله موشکی انصارالله به پایگاه ائتلاف سعودی در طائف. تاریخ: ۳۰ خرداد.

۶۶- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۳۱ خرداد.

۶۷- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۱ تیر.

۶۸- حمله یک فروند پهپاد قاصف ۲k به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۴ تیر.

۶۹- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۵ تیر.

۷۰- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۶ تیر.

۷۱- عملیات مشترک نیروهای موشکی و پهپادی انصارالله علیه مواضع ائتلاف سعودی در پایگاه گارد ملی در نجران، فرودگاه أبها و پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط که با ۵ فروند موشک و ۵ فروند پهپاد انجام گرفت. تاریخ: ۷ تیر.

۷۲- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در مارب. تاریخ: ۸ تیر.

۷۳- حمله دو فروند موشک بدر یک به پایگاه صحن الجن و منطقه سوم نظامی در شهر مارب. تاریخ: ۹ تیر.

۷۴- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۹ تیر.

۷۵- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۱۲ تیر.

۷۶- حمله پهپادی انصارالله به تجمع نیروهای ائتلاف سعودی در حومه‌ی الدریهمی واقع در استان الحدیده. تاریخ: ۱۴ تیر.

۷۷- حمله موشکی انصارالله به تجمع نیروهای منصورهادی و مسلحین القاعده در مدیریت الصومعه. تاریخ: ۱۵ تیر.

۷۸- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در شهر لودر واقع در استان ابین. تاریخ: ۱۵ تیر.

۷۹- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در منطقه یافع واقع در استان لحج. تاریخ: ۱۹ تیر.

۸۰- حمله موشکی انصارالله به مواضع گروه تروریستی القاعده در جبهه مدیریت الصومعه. تاریخ: ۲۲ تیر.

۸۱- حمله موشکی انصارالله به مواضع نیروهای منصورهادی در الجوبه واقع در جنوب استان مارب. تاریخ: ۲۲ تیر.

۸۲- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در مارب. تاریخ: ۲ مرداد.

۸۳- عملیات مشترک نیروهای موشکی و پهپادی انصارالله که طی آن با سه فروند پهپاد و یک فروند موشک مواضع ائتلاف سعودی در جیزان و با دو فروند پهپاد مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط هدف حمله قرار گرفت. تاریخ: ۲ مرداد.

۸۴- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در مارب. تاریخ: ۳ مرداد.

۸۵- حمله موشکی انصارالله به تجمع نیروهای ائتلاف سعودی در حومه‌ی شهر بیحان واقع در استان شبوه. تاریخ: ۵ مرداد.

۸۶- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در مارب. تاریخ: ۵ مرداد.

۸۷- حمله موشکی و پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جیزان. تاریخ: ۶ مرداد.

۸۸- ائتلاف سعودی مدعی ساقط کردن یک فروند پهپاد انصارالله در آسمان جنوب عربستان شد. تاریخ: ۷ مرداد.

۸۹- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۹ مرداد.

۹۰- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در مدیریت جبل مراد در جنوب استان مارب. تاریخ: ۱۲ مرداد.

۹۱- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۴ مرداد.

۹۲- حمله دو فروند پهپاد انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۸ مرداد.

۹۳- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۲۲ مرداد.

۹۴- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در نجران. تاریخ: ۲۴ مرداد.

۹۵- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۲۸ مرداد.

۹۶- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۳۱ مرداد.

۹۷- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۳ شهریور.

۹۸- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۴ شهریور.

۹۹- حمله موشکی انصارالله به پایگاه نظامی الخشینه در جنوب استان مارب. تاریخ: ۴ شهریور.

۱۰۰- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۵ شهریور.

۱۰۱- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۷ شهریور.

۱۰۲- حمله موشکی انصارالله به پایگاه نظامی العند در استان لحج. انصارالله طی این حمله سه فروند موشک به سمت این پایگاه شلیک کرد که در نتیجه آن بیش از ۴۳ نفر از نیروهای ائتلاف سعودی کشته و ۵۹ نفر زخمی شدند. تاریخ: ۷ شهریور.

۱۰۳- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در پایگاه صحن الجن در شمال شهر مارب. تاریخ: ۷ شهریور.

۱۰۴- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در منطقه سوم نظامی در شهر مارب. تاریخ: ۷ شهریور.

۱۰۵- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۸ شهریور.

۱۰۶- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جیزان. تاریخ: ۸ شهریور.

۱۰۷- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در نجران. تاریخ: ۹ شهریور.

۱۰۸- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در فرودگاه ابها. تاریخ: ۹ شهریور.

۱۰۹- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در فرودگاه ابها. تاریخ: ۹ شهریور.

۱۱۰- حمله چهار فروند پهپاد انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۱۰ شهریور.

۱۱۱- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۱ شهریور.

۱۱۲- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۱۲ شهریور.

۱۱۳- حمله سه فروند پهپاد انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۳ شهریور.

۱۱۴- عملیات “توازن بازدارندگی هفتم” که انصارالله طی آن با ۸ فروند پهپاد صماد ۳ و یک فروند موشک ذوالفقار تاسیسات شرکت آرامکو در راس تنوره در شهر دمام و همچنین تاسیسات شرکت آرامکو در جده، جیزان و نجران با ۵ فروند موشک بدر و ۲ فروند پهپاد صماد ۳ هدف حمله قرار داد. تاریخ: ۱۳ شهریور.

۱۱۵- حمله دو فروند پهپاد انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۸ شهریور.

۱۱۶- حمله موشکی و پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در بندر المخاء واقع در غرب استان تعز. این حمله منجر به انهدام محموله های نظامی، مواد بهداشتی و غذایی از مبدا امارات شد و در پاسخ به تحریم‌های همه جانبه ائتلاف علیه یمن و نقض توافق سوئد صورت گرفت. تاریخ: ۲۰ شهریور.

۱۱۷- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در فرودگاه ابها. تاریخ: ۲۴ شهریور.

۱۱۸- حمله چهار فروند پهپاد و یک فروند موشک انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جیزان. تاریخ: ۲۶ شهریور.

۱۱۹- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در الخشینه واقع در جنوب استان مارب. تاریخ: ۲۹ شهریور.

۱۲۰- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۳۰ شهریور.

۱۲۱- حمله دو فروند پهپاد انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۳۱ شهریور.

۱۲۲- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در الخشینه واقع در جنوب استان مارب. تاریخ: ۳۱ شهریور.

۱۲۳- حمله موشکی انصارالله به پایگاه ام الریش در مدیریت الجوبه واقع در جنوب استان مارب. تاریخ: ۳۱ شهریور.

برای نمایش در اندازه اصلی کلیک کنید
  • به اشتراک بگذارید:

دیدگاه

  1. محمد شنبه, ۳ مهر, ۱۴۰۰ - ۲۰:۴۸

    یه پیج مقاومت داریم و یه تقشه راست تمام دنیا ادعا داریم که مقاومت از ایران اما یه خبرگزاری لحظه ای نداریم یه نقشه که به ساعت اپدیت بشه نداریم

    پاسخ
  • دیدگاه های شما پس از تایید مجموعه تحلیلی خبری تحــولات جهــان اســلام در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، تهمت و افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشند منتشر نخواهد شد.