اینفوگرافیک: عملیات‌ نیروهای مقاومت عراق علیه نیروهای آمریـکایی در شـش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰

جمعه 9 مهر 1400 - 19:02
https://iswnews.com/?p=54445

آماری از عملیات‌های پهپادی، راکتی و بمب‌های کنار جاده‌ای علیه پایگاه‌ها، مواضع و منافع آمریکا در خاک عراق در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰

گروه‌های مقاومت عراقی از ابتدای فروردین ماه تا انتهای شهریورماه سال ۱۴۰۰ ه.ش، ۱۶۱ حمله علیه مواضع، کاروان‌های لجستیک و نظامی اشغالگران آمریکایی در عراق انجام داده‌اند که جزئیات آن به شرح ذیل می‌باشد:

۱- حمله به سه کاروان لجستیک آمریکایی در استان بابل توسط قاصم الجبارین. تاریخ: ۱ فروردین.

۲- پنج حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های دیوانیه، ذی قار، بابل و بغداد توسط گروه‌های اصحاب الکهف، سرایا اولیاء الدم، مقاومت بین‌المللی و عوامل ناشناس. تاریخ: ۵ فروردین.

۳- سه حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های دیوانیه، ذی قار و بابل توسط گروه اصحاب الکهف و عوامل ناشناس. تاریخ: ۹ فروردین.

۴- سه حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های صلاح الدین، ذی قار و بابل توسط گروه مقاومت بین المللی و عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۰ فروردین.

۵- دو حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ در استان‌های بغداد و بابل توسط مقاومت بین المللی و عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۲ فروردین.

۶- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان دیوانیه توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۱۵ فروردین.

۷- سه حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های دیوانیه، بغداد و بابل توسط گروه‌های اصحاب الکهف، قاصم الجبارین و عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۶ فروردین.

۸- پنچ حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های بابل، الانبار و صلاح الدین توسط گروه‌های قاصم الجبارین، مقاومت بین المللی و عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۸ فروردین.

۹- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان بابل توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۱۹ فروردین.

۱۰- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان بابل توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۲ فروردین.

۱۱- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان المثنی توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۴ فروردین.

۱۲- چهار حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های دیوانیه، ذی قار، اربیل و بابل توسط گروه‌های اصحاب الکهف، کتیبه السابقون و عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۵ فروردین.

۱۳- دو حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های بغداد و الانبار توسط اصحاب الکهف و حمله پهپادی به پایگاه عین الاسد با استفاده از سه فروند پهپاد انتحاری توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۶ فروردین.

۱۴- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان ذی قار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۸ فروردین.

۱۵- دو حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان بابل توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۲ اردیبهشت.

۱۶- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان الانبار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۵ اردیبهشت.

۱۷- چهار حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های دیوانیه، ذی قار، بصره و الانبار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۷ اردیبهشت.

۱۸- حمله پهپادی به مقر پیمانکاران آمریکایی سالی پورتر در پایگاه هوایی البلد واقع در استان صلاح الدین توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۸ اردیبهشت.

۱۹- دو حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های بغداد و الانبار توسط کتیبه السابقون و عوامل ناشناس. تاریخ: ۹ اردیبهشت.

۲۰- دو حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های المثنی و بابل توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۲ اردیبهشت.

۲۱- حمله راکتی به مقر پیمانکاران آمریکایی سالی پورتر در پایگاه هوایی بلد در استان صلاح الدین با فروند ۹ راکت کاتیوشا توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۳ اردیبهشت.

۲۲- حمله به کاروان لجستیک اشغالگران آمریکایی در گذرگاه جریشان واقع در استان بصره توسط کتیبه السابقون و حمله به پایگاه عین الاسد با استفاده از سه راکت توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۴ اردیبهشت.

۲۳- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان الانبار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۶ اردیبهشت.

۲۴- حمله پهپادی به پایگاه عین الاسد واقع در استان الانبار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۸ اردیبهشت.

۲۵- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان الانبار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۰ اردیبهشت.

۲۶- دو حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های بابل و دیوانیه توسط گروه اصحاب الکهف و عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۱ اردیبهشت.

۲۷- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان الانبار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۳ اردیبهشت.

۲۸- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان ذی قار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۴ اردیبهشت.

۲۹- سه حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های ذی قار و دیوانیه توسط گروه اصحاب الکهف و عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۸ اردیبهشت.

۳۰- چهار حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های بصره، بابل، ذی قار و دیوانیه توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲ خرداد.

۳۱- حمله راکتی به پایگاه عین الاسد واقع در استان الانبار با استفاده از پنج فروند راکت فلق ۱. تاریخ: ۳ خرداد.

۳۲- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان دیوانیه توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۴ خرداد.

۳۳- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان المثنی توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۶ خرداد.

۳۴- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان ذی قار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۳ خرداد.

۳۵- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان بغداد توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۴ خرداد.

۳۶- حمله راکتی به پایگاه ویکتوری واقع در استان بغداد توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۵ خرداد.

۳۷- حمله پهپادی به پایگاه عین الاسد واقع در استان الانبار با استفاد از دو فروند پهپاد انتحاری توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۶ خرداد.

۳۸- حمله راکتی به پایگاه هوایی بلد واقع در استان صلاح الدین با استفاد از پنج فروند راکت توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۹ خرداد.

۳۹- حمله پهپادی به پایگاه ویکتوری واقع در استان بغداد با استفاد از یک فروند پهپاد انتحاری توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۰ خرداد.

۴۰- پنج حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های صلاح الدین، المثنی، دیوانیه ذی قار و بابل توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۳ خرداد.

۴۱- حمله پهپادی به پایگاه ویکتوری با استفاده از یک فروند پهپادی انتحاری توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۴ خرداد.

۴۲- حمله به دو کاروان لجستیک اشغالگران آمریکایی در استان بغداد توسط گروه مقاومت بین المللی و عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۵ خرداد.

۴۳- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی توسط گروه مقاومت بین المللی در استان الانبار. تاریخ: ۲۶ خرداد.

۴۴- حمله به کاروان لجستیک اشغالگران آمریکایی در استان دیوانیه توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۷ خرداد.

۴۵- حمله راکتی به پایگاه عین الاسد واقع در استان الانبار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۳۰ خرداد.

۴۶- حمله پهپادی به اهدافی در شمال اربیل توسط عوامل ناشناس، چهار حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ها در استان‌های صلاح الدین، دیوانیه، بابل و بغداد توسط گروه اصحاب الکهف و عوامل ناشناس. تاریخ: ۵ تیر.

۴۷- دو حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ها در استان‌های بابل و صلاح الدین توسط گروه اصحاب الکهف و ثوره العشرین الثانیه. تاریخ: ۱۱ تیر.

۴۸- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در حومه پایگاه التاجی واقع در استان بغداد توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۳ تیر.

۴۹- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان بغداد و حمله راکتی به پایگاه عین الاسد واقع در استان الانبار با استفاده از ۸ فروند راکت ۱۰۷ میلیمتری. تاریخ: ۱۴ تیر.

۵۰- چهار حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ها در استان‌های ذی قار، الانبار و دیوانیه توسط گروه قاصم الجبارین و عوامل ناشناس، حمله پهپادی به پایگاه توحید در سفارت آمریکا واقع در منطقه سبز بغداد. تاریخ: ۱۵ تیر.

۵۱- حملات ترکیبی راکتی و پهپادی به پایگاه آمریکایی‌ها در فرودگاه اربیل با استفاده از ۲۰ فروند راکت و سه فروند پهپادی انتحاری، حمله راکتی به پایگاه عین الاسد در استان الانبار توسط گروه ثار المهندس. تاریخ: ۱۶ تیر.

۵۲- حمله راکتی به سفارت آمریکایی در بغداد، حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان بصره توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۷ تیر.

۵۳- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان الانبار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۹ تیر.

۵۴- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان بصره توسط گروه اولیاء الدم. تاریخ: ۲۰ تیر.

۵۵- حمله به سه کاروان لجستیک آمریکایی در استان‌های دیوانیه و بابل توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۲۱ تیر.

۵۶- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان ذی قار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۴ تیر.

۵۷- حمله پهپادی به پایگاه نظامیان آمریکایی در فرودگاه الحریر واقع در شمال‌شرق اربیل توسط گروه لواء الثائرین. تاریخ: ۲ مرداد.

۵۸- حمله به چهار کاروان لجستیک اشغالگران آمریکایی در استان‌های بابل، ذی قار و دیوانیه توسط گروه‌های قاصم الجبارین و اصحاب الکهف. تاریخ: ۷ مرداد.

۵۹- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان بابل توسط گروه قاصم الجبارین. تاریخ: ۸ مرداد.

۶۰- سه حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ها در استان‌های دیوانیه و بابل توسط گروه قاصم الجبارین. تاریخ: ۱۰ مرداد.

۶۱- حمله به کاروان لجستیک اشغالگران آمریکایی در استان ذی قار توسط گروه قاصم الجبارین. تاریخ: ۱۳ مرداد.

۶۲- دو حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ها در استان‌های دیوانیه و بابل توسط گروه قاصم الجبارین. تاریخ: ۱۴ مرداد.

۶۳- سه حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ها در استان‌های ذی قار، بغداد و بابل توسط گروه قاصم الجبارین. تاریخ: ۱۷ مرداد.

۶۴- حمله به کاروان لجستیک اشغالگران آمریکایی در استان بابل توسط گروه اصحاب الکهف تاریخ: ۱۹ مرداد.

۶۵- حمله به کاروان لجستیک اشغالگران آمریکایی در استان دیوانیه توسط گروه اصحاب الکهف تاریخ: ۲۱ مرداد.

۶۶- دو حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در منطقه المشاهده و یوسفیه بغداد توسط گروه سرایا ثوره العشرین الثانیه. تاریخ: ۲۲ مرداد.

۶۷- سه حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ها در استان‌های ذی قار و بغداد توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۲۵ مرداد.

۶۸- هفت حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ها در استان‌های ذی قار، صلاح الدین، دیوانیه، بابل، المثنی، بغداد و الانبار توسط گروه‌های قاصم الجبارین و اصحاب الکهف. تاریخ: ۲۶ مرداد.

۶۹- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان دیوانیه توسط اصحاب الکهف. تاریخ: ۲۷ مرداد.

۷۰- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان صلاح الدین توسط اصحاب الکهف. تاریخ: ۲۸ مرداد.

۷۱- هشت حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ها در استان‌های ذی قار، المثنی، دیوانیه، بابل و بغداد توسط گروه قاصم الجبارین و عوامل ناشناس. تاریخ: ۲ شهریور.

۷۲- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان دیوانیه توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۳ شهریور.

۷۳- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان بصره توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۶ شهریور.

۷۴- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان دیوانیه توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۹ شهریور.

۷۵- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان بابل توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۱۰ شهریور.

۷۶- حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های دیوانیه و بابل توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۱۳ شهریور.

۷۶- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان بابل توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۱۵ شهریور.

۷۷- حمله به پایگاه نظامیان آمریکایی در فرودگاه اربیل با سه فروند پهپاد انتحاری توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۰ شهریور.

۷۸- حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های بغداد، دیوانیه و المثنی توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۲۱ شهریور.

۷۹- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان بابل توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۳۱ شهریور.

برای نمایش در اندازه اصلی کلیک کنید

به اشتراک بگذارید:
دیدگاه
  • دیدگاه های شما پس از تایید مجموعه تحلیلی خبری تحــولات جهــان اســلام در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، تهمت و افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  1. محمد کمالی گفت:

    سپاس فراوان بابت اینفوگراف زیبا و دقیقتون

    لطفا هر ماه کاملش بفرمایید. به طور مثال اگر برای تا پایان آبان ماه تهیه بشه روند جالبی از انفعال نیروهای آمریکایی به نمایش میذاره

تبلیغات در تحولات جهان اسلام