اخبار
آلتون کوپری به کنترل نیروهای دولت مرکزی عراق در آمد.
اخبار, عراق, غرب آسیا ۲۸ مهر ۱۳۹۶

آخرین شهر مورد مناقشه در امتداد جاده کرکوک-اربیل به کنترل نیروهای دولت مرکزی در آمد. این شهر با کرکوک و همچنین اربیل ۴۰ کیلومتر فاصله دارد و حد واسط این دو مرکز استان می باشد. به علت قرارگیری کناره رود زاب کوچک، این شهر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

آخرین شهر مورد مناقشه در امتداد جاده کرکوک-اربیل به کنترل نیروهای دولت مرکزی در آمد.
این شهر با کرکوک و همچنین اربیل ۴۰ کیلومتر فاصله دارد و حد واسط این دو مرکز استان می باشد.
به علت قرارگیری کناره رود زاب کوچک، این شهر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.