اخبار
چکیده ای از سخنان العاروری معاون دفتر سیاسی حماس در گفتگوي ويژه خبري 22:30

العاروری در برنامه گفتگوي ويژه خبري 22:30
موضوع گفتگو : آینده سیاسی جنبش حماس

[22.10.17 23:00]
العاروری : متاسفانه همه ملت ها مانند ایران عمل نمیکنند و کنار ما نمی ایستند .

[22.10.17 23:01]
العاروری : امیداوریم در آشتی ملی جدید، همه تحمل واقعی را داشته باشند .

[22.10.17 23:02]
العاروری : آمریکایی ها نمیتوانند برای ما کاری کنند؛ فقط ما هستیم که میتوانیم به خودمان کمک کنیم و باید متحد باشیم .

[22.10.17 23:03]
العاروری : همه مسلمانان باید در برابر خرابکاری های اسراییل و غرب متحد شوند .

[22.10.17 23:03]
العاروری : ملت های منطقه عادی سازی روابط با اسراییل را قبول نمیکنند .

[22.10.17 23:04]
العاروری : حکومت هایی که برای غرب خوش رقصی میکنند،نماینده مردم منطقه نیستند .

[22.10.17 23:06]
العاروری : خود اسراییل هم میداند که عمر اشغالگری شان به 100 سال هم نخواهد رسید .

[22.10.17 23:08]
العاروری : ادعاهای تاریخی صهیونیست ها در مورد سرزمین فلسطین ارزش پاسخ ندارند و یاوه ای بیش نیست .

[22.10.17 23:12]
العاروری : جنگهای داخلی مسلمانان به نفع دشمنان مسلمانان است . جهاد واقعی فقط نبرد با اسراییل است .

[22.10.17 23:13]
العاروری : ما در فلسطین انحرافات(سلفیت) را بر نمیتابیم .

[22.10.17 23:15]
العاروری : ما در جنبش حماس به دنبال تفاهم هستیم . ما مخالف تکفیر هستیم و اجازه نمیدهیم این مسائل ما را از هدف اصلی منحرف کند .

[22.10.17 23:16]
العاروری : جنبش حماس و فتح با یکدیگر برادر اند . روش ها متفاوت است اما ریشه ما یکی است و در کنار یکدیگر با اشغالگران مبارزه کردیم .

[22.10.17 23:18]
العاروری : ما در هرجنگی که با اسراییل داشته ایم موفق شده ایم با پایداری معادله را عوض کنیم .

[22.10.17 23:20]
العاروری : ما به امت اسلامی اعلام میکنیم ما روز به روز قوی تر میشویم و برادارن ما در ایران در کنار ما ایستاده اند و به ما کمک میکنند.

[22.10.17 23:21]
العاروری : هیچ کودکی در فلسطین به امید کمک های غرب و سازمان ملل نیست . چشم امید آنها به کمک ملتهای آزاده مانند ایران است .

[22.10.17 23:22]
العاروری : ما هیچگاه از آرمان بازگشت آوارگان ما به مناطق اصلی خودشان چشم پوشی نمیکنیم .

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.