اخبار
کرانه جنوبی رودخانه فرات، حدفاصل شهر عنه تا العبیدی پاکسازی شد.

دو روز پس از پیشروی گسترده نیروهای عراقی که منجر به پاکسازی ۲۱۰۰۰ کیلومتر مربع از بیابانهای الانبار شد؛ نیروهای مشترک عراقی موفق به پیشروی ۲۵۰۰ کیلومتری در دو محور کلی شدند.

?این عملیات در ساحل جنوبی رود فرات، منجر به پاکسازی حداقل ۱۵ روستا شد. با توجه به اینکه در ساحل شمالی رودخانه، روستای عمده ای وجود ندارد، عملا فرات به غیر از محدوده شهر القائم به کنترل نیروهای عراقی در آمد.

?در محور دیگر عملیات نیز در محدوده پروژه های صنعتی و معدنی جنوب القائم، منطقه وسیعی از جمله ایستگاه قطار القائم پاکسازی شد.

?طی این مرحله از عملیات که دو روز طول کشید، حداقل ۱۰۰ داعشی کشته شدند که نشان دهنده این است که تمرکز داعش، بر جنگ شهری در القائم استوار شده است.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.