اخبار
ویدیو| نیروهاى امنیتى عراق در داخل منطقه العبیدى تازه آزاد شده، واقع در شرق القائم.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.