اخبار
ويديو| نيروهاى امنيتى عراق در داخل منطقه العبيدى تازه آزاد شده، واقع در شرق القائم.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.