اخبار
ارتش سوریه در کنار نیروهای عراقی در پاکسازی القائم.

حضور تجهیزاتی که از ارتش سوریه به عملیات القائم اضافه شده اند، تفسیری جز نزدیکی بیشتر عراق و سوریه ندارد. روابط عراق و سوریه علیرغم نزدیکی فرهنگی بسیار زیاد، در دوره صدام رو به افول نهاد. اما هدف مشترک در مبارزه با داعش و البته نقش ایران در هماهنگی، این دو کشور را روز به […]

حضور تجهیزاتی که از ارتش سوریه به عملیات القائم اضافه شده اند، تفسیری جز نزدیکی بیشتر عراق و سوریه ندارد.
روابط عراق و سوریه علیرغم نزدیکی فرهنگی بسیار زیاد، در دوره صدام رو به افول نهاد.
اما هدف مشترک در مبارزه با داعش و البته نقش ایران در هماهنگی، این دو کشور را روز به روز بیشتر به هم نزدیک میکند.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.