اخبار
شهر راوه آزاد شد.

شهر راوه در استان الانبار عراق توسط نيروهاى مشترك عراق آزاد شد و پرچم عراق در اين شهر به اهتزاز در آمد.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.