اخبار
شهر راوه آزاد شد.

شهر راوه در استان الانبار عراق توسط نیروهاى مشترک عراق آزاد شد و پرچم عراق در این شهر به اهتزاز در آمد.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.