اخبار
روند پاکسازی عراق؛ سه ماهه دوم سال ۲۰۱۷

مناطق پاکسازی شده در بازه ۱۲ فروردین ۱۳۹۶ تا ۹ تیر (معادل ۱ آپریل تا ۳۰ جوئن ۲۰۱۷ ) در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۷ و در ادامه سلسله عملیات های پاکسازی عراق، نیروهای عراقی موفق به دست آوردهای مهمی شدند؛ این دست آوردها به صورت موردی به شرح زیر می باشند: ۱- پاکسازی تمامی […]

مناطق پاکسازی شده در بازه ۱۲ فروردین ۱۳۹۶ تا ۹ تیر (معادل ۱ آپریل تا ۳۰ جوئن ۲۰۱۷ )
در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۷ و در ادامه سلسله عملیات های پاکسازی عراق، نیروهای عراقی موفق به دست آوردهای مهمی شدند؛ این دست آوردها به صورت موردی به شرح زیر می باشند:
۱- پاکسازی تمامی شهر موصل به جز منطقه قدیمه این شهر توسط ارتش و پلیس عراق.
۲- پاکسازی منطقه عمومی استان نینوا به خصوص منطقه استراتژیک جنوب سنجار توسط حشدالشعبی و پلیس عراق.

نقشه با کیفیت: https://iswnews.com/media/2017/07/araq10-Librated-From-01-Apr-2017-To-30-Jun-2017.jpg

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.