اخبار
پیشروی ارتش سوریه و داعش در شمال شرق حماه !!

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری “تحولات جهان اسلام” ارتش سوریه و نیروهای مقاومت موفق به آزادسازی روستای مستریحه در ۴ کیلومتری رهجان شدند.

با این پیشروی فاصله ی نیروها تا الرهجان، یکی از پایگاه های اصلی تحریرالشام در منطقه به کمترین مقدار خود رسید.

 

در محور جنوب خناصر نیز اخبار تایید نشده از پیشرویهای ارتش سوریه به سمت عبیسان و عزیزیه حکایت دارد. البته در هفته های گذشته نیروها موفق به پیشروی در مناطق رشادیه، الحجیرات و رسم الخلا شده بودند که با مقاومت تروریست های تحریرالشام مجبور به عقب نشینی شدند.

 

و اما پیشرویهای داعش در غرب و شمال غرب سعن از غافلگیریهای این روزهای تحریرالشام در شمال شرق حماه ست! دواعش رانده شده از جنوب مسیر سلمیه که پس از آزادسازی مناطق مذکور توسط ارتش سوریه به شمال این مسیر منتقل شده بودند با کمک هسته های خاموش داعش در این منطقه، درست در زمانی که مسلحین تحریرالشام در بدترین حالت خود قرار دارند و درگیریها و دستگیریهای درون گروهی در بالاترین حد خود است؛ با فرصت طلبی اقدام به پیشروی در این محور و تصرف روستاهای تحت کنترل تحریرالشام کردند.
آخرین پیشرویهای داعش در این محور روستاهای معصوان، ابوعجوه، شیحه الحمرا و جناه صوارنه میباشد.

 

نقشه با کیفیت

 

استفاده از نقشه های تحولات “با ذکر منبع” برای تمامی خبرگزاری ها و رسانه ها آزاد است .

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.