چندرسانه ای
جنایات مسلحین در سوریه؛ افسانه معتدل بودن مخالفان دولت
جنایات مسلحین در سوریه، مجموعه اقدامات تروریستی مخالفان دولت سوریه است که جامعه جهانی به بسیاری از آنها لقب میانه رو و حتی صلح طلب داده است.

جنایات مسلحین در سوریه، مجموعه اقدامات تروریستی مخالفان دولت سوریه است که جامعه جهانی به بسیاری از آنها لقب میانه رو و حتی صلح طلب داده است. این مجموعه می کوشد تا با جمع آوری مستندات، بینشی صحیح تر از واقعیت گروه های مسلح را نشان دهد. برخی مستندات شامل محتوای خشن می باشند، لطفا […]

جنایات مسلحین در سوریه، مجموعه اقدامات تروریستی مخالفان دولت سوریه است که جامعه جهانی به بسیاری از آنها لقب میانه رو و حتی صلح طلب داده است.
این مجموعه می کوشد تا با جمع آوری مستندات، بینشی صحیح تر از واقعیت گروه های مسلح را نشان دهد.
برخی مستندات شامل محتوای خشن می باشند، لطفا به علامت ⛔️ برای اینگونه مستندات دقت کنید. 


استفاده از کودکان به عنوان سپر انسانی در انجام بمباران مناطق شهری و فراتر از آن شستشوی مغزی آنها به عنوان نیروی شبه نظامی.


شکنجه روحی شبه نظامی فلسطینی قبل از ذبح وی توسط فرماندهان گروه نورالدین زنکی.


آموزش نظامی و استفاده رسانه ای از کودکان


آموزش عقدیتی به مردم پیرامون روش و لذت ذبح

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.