اخبار
ویدیو | کشف یکی از تونل های داعش در محیط شهری البوکمال سوریه و انهدام آن توسط نیروهای مقاومت

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.