اخبار
آیت الله عیسی قاسم توسط خانواده اش به یک بیمارستان خصوصی منتقل و بستری شد.

فوری

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.