اخبار
چند قدم دیگر تا رسیدن نیروهای سهیل حسن به نیروهای مقاومت در البوکمال باقیمانده است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری “تحولات جهان اسلام” ارتش سوریه به فرماندهی سهیل حسن موفق شد با پیگیری پیشرویها به چند قدمی مواضع نیروها در البوکمال برسد.

آخرین خبرها حاکی از پاکسازی کامل مناطق باقیمانده دارد.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.