اخبار
هیئه تحریر الشام با تهدید به اعدام سه اسیر حزب الله، خواستار توقف عملیات عرسال شد.
اخبار, سوریه, غرب آسیا, لبنان ۰۳ مرداد ۱۳۹۶

هیئه تحریر الشام با تهدید به اعدام سه اسیر حرب الله که در عملیات العیس به اسارت درآوردند، خواستار توقف عملیات پاکسازی منطقه عرسال در مرز لبنان و سوریه شد. عملیات عرسال از حدود دو هفته پیش شروع شده و ارتش لبنان و حزب الله لبنان از یک سو و از طرف درگیر ارتش سوریه […]

هیئه تحریر الشام با تهدید به اعدام سه اسیر حرب الله که در عملیات العیس به اسارت درآوردند، خواستار توقف عملیات پاکسازی منطقه عرسال در مرز لبنان و سوریه شد.
عملیات عرسال از حدود دو هفته پیش شروع شده و ارتش لبنان و حزب الله لبنان از یک سو و از طرف درگیر ارتش سوریه در حال پاکسازی منطقه از عوامل تکفیری هستند.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.