اخبار
ویدیو| کشف و ضبط مهمات ساخت اسرائیل و آمریکایی داعش در مناطق بین شهرهای المیادین و البوکمال سوریه توسط نیروهای این کشور و همپیمانانش.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.