عراق
کشف مرکز رسانه اى داعش در اطراف تلعفر
عراق, عکس, غرب آسیا ۰۳ مرداد ۱۳۹۶

نیروهاى ارتش عراق مرکز سیار  رسانه اى داعش در یکى از تونل هاى اطراف تلعفر را پاکسازی کردند. این نیروها بعد از درگیرى با افراد حاضر در تونل و به هلاکت رساندن تعدادى از آنها، امکانات موجود را ضبط کردند.

نیروهاى ارتش عراق مرکز سیار  رسانه اى داعش در یکى از تونل هاى اطراف تلعفر را پاکسازی کردند.
این نیروها بعد از درگیرى با افراد حاضر در تونل و به هلاکت رساندن تعدادى از آنها، امکانات موجود را ضبط کردند.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.