اخبار
پیشروی نیروهای مقاومت در غرب خناصر

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری “تحولات جهان اسلام” نیروهای مقاومت در گرماگرم نبردهای نیروهای سهل حسن برای فرودگاه ابوظهور و ضد حملات مسلحین در جنوب شرق ادلب، پیشرویهای خود را به سمت فرودگاه ابوظهور ادامه میدهد.

در ادامه پیشرویهای مذکور ام العمد القبلی و ام خان آزاد شدند.

در حال حاضر بعلت تعدد جبهات، توان دفاعی مسلحین بشدت تضعیف شده است و پیشرویها در این محور با کمترین درگیری و مقاومت از سوی مسلحین صورت میگیرد.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.