اخبار فوری
رژیم اشغالگر فلسطین مجبور به برداشتن گیت هاى الکترونیکى مسجد الاقصى شد

رژیم اشغالگر فلسطین بعد از فشار مردم مجبور به برداشتن گیت هاى الکترونیکى کار گذاشته شده در ورودى مسجد الاقصى شد.

رژیم اشغالگر فلسطین بعد از فشار مردم مجبور به برداشتن گیت هاى الکترونیکى کار گذاشته شده در ورودى مسجد الاقصى شد.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.