اخبار
ویدیو | تصاویر میدانی از داخل عین ترما در غوطه شرقی دمشق پس از خروج مسلحین از منطقه

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.