عناصر تروریست داعش حملات خود را علیه مسیحیان در شرق کنگو ادامه داده و در این دوره زمانی با انجام ۳۴ عملیات دست کم ۲۳۱ تن را کشته و زخمی کردند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری “تحولات جهان اسلام” عناصر تروریست داعش حملات خود را علیه مسیحیان شرق کنگو در دو منطقه بینی در استان کیفوی شمالی و استان ایتوری در شمال شرق کنگو و در کنار مرز اوگاندا ادامه داده و در این دوره زمانی با انجام ۳۴ عملیات در دو منطقه بینی و ایتوری (۲۴ عملیات در منطقه بینی و ۱۰ عملیات در استان ایتوری) دستکم ۲۳۱ تن را کشته و زخمی کردند. جزئیات عملیات داعش در ۵۰ روز گذشته مناطق بینی و ایتوری به شرح ذیل می‌باشد:

عملیات‌های داعش در منطقه بینی در استان کیفوی شمالی:

– عناصر داعش در روز پنجشنبه ۷ اردیبهشت ماه به تجمع مسیحیان در روستاهای اطراف شهرک مینجانا شامل روستاهای میلیسی، موساکوا، تنجی و توها در محور مباو در بینی واقع در کیفوی شمالی در شمال شرق کنگو حمله کرده و ۱۲ تن از آنها را به قتل رساندند.

– دواعش در روز جمعه ۸ اردیبهشت ماه به روستای کاباسیوا در منطقه بینی حمله کرده و یک تن را کشتند.

– عناصر داعش در روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه به تجمع مسیحیان در اطراف روستای کاباسیوا حمله کرده و نزدیک به هفت تن از آنها را کشتند.

– دواعش در روز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه به یک خودرو در راه کاسیندی نزدیک روستای کاروروما در منطقه بینی حمله کرده و خودرو را از کار انداختند.

– عناصر داعش در روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه به روستای کاتیری بر سر راه کباسیوا در منطقه بینی حمله کرده و دو تن از مسیحیان را کشته، یک تن را زخمی و چند خانه را نیز به آتش کشیدند.

– دواعش در روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه به ایست بازرسی آبی (مستقر روی رودخانه) ارتش کنگو در نزدیک پل کامبو بر روی رود سیمولیکی (در مسیر بین مناطق کاسیندی و بوتیمبو) در منطقه بینی حمله کرده و یک تن از نیروهای ارتش و دو تن از مسیحیانی که در معبر آبی ‌کار می‌کردند را کشتند.

– عناصر داعش در روز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه به مسیحیان در روستای کوتونگو در منطقه بینی حمله کرده و دو تن را کشته و چند تن دیگر را زخمی کردند.

– دواعش در روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه کمینی علیه مسیحیان بر سر راه بینی – کاسیندی اجرا کرده و یک تن را کشته و دو تن دیگر را زخمی کردند.

– عناصر داعش در همین روز مسیحیان را در روستای کاباسیوا در منطقه بینی مورد حمله قرار داده و یک تن از آنها را کشتند.

– دواعش در روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه حمله سختی را علیه مسیحیان در روستای کاتولا در منطقه بینی به انجام رسانده و ۲۶ تن از آنها از جمله یک رئیس قبیله را کشته و چند خانه را به آتش کشیدند.

– مسلحین داعش در روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه به روستای کافاندیا در منطقه بینی حمله کرده و چند خانه را به آتش کشیدند.

– دواعش در روز سه شنبه ۲ خرداد ماه به روستای لوباهیمبا در منطقه بینی حمله کرده و دو تن را کشتند.

– مسلحین داعش در روز چهارشنبه ۳ خرداد ماه به روستای کاباسیوا در منطقه بینی حمله کرده و یک تن از مسیحیان را کشتند.

– عناصر داعش در روز پنجشنبه ۴ خرداد ماه به مسیحیان در روستای کیلیا در منطقه بینی حمله کرده و پنج تن را کشته و چند خانه را به آتش کشیدند.

– دواعش در همین روز به تجمع مسیحیان در روستای کاینانا در منطقه بینی حمله کرده و دست کم ۱۵ تن را کشتند. این یورش در نزدیکی جاده شماره ۴ که یکی از شریان های اصلی حمل و نقل در کنگو به شمار می‌رود، رخ داد.

– عناصر داعش در روز دوشنبه ۸ خرداد ماه به مسیحیان در نزدیکی روستای موسیا در منطقه بینی حمله کرده و چند تن را کشته و زخمی کردند.

– دواعش در روز پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه به تجمع مسیحیان در روستای کانیاموتسیستا در منطقه بینی حمله کرده و ۱۱ تن از مسیحیان را کشته و چند خانه را به آتش کشیدند.

– مسلحین داعش در روز یکشنبه ۱۴ خرداد ماه با گشتی پیاده ارتش کنگو در نزدیکی روستای موالیکا در منطقه بینی درگیر شده و چند تن از آنها را زخمی کردند.

– عناصر داعش در روز سه شنبه ۱۶ خرداد ماه به مسیحیان روستای کاروروما در منطقه بینی حمله کرده و سه تن را کشتند.

– عناصر داعش در روز چهارشنبه ۱۷ خرداد ماه به روستای کیانگندی در منطقه بینی حمله کرده و دو مسیحی را اعدام و یک تن را نیز زخمی کردند.

– مسلحین داعش در روز پنجشنبه ۱۸ خرداد ماه حمله شدیدی را علیه تجمع مسیحیان در روستای بوکوکوما در منطقه رونزوری در منطقه بینی ترتیب داده و ۱۸ مسیحی را کشته و چند تن دیگر را زخمی کردند.

– دواعش بعدازظهر روز یکشنبه ۲۱ خرداد ماه به تجمع مسیحیان درون شهر کاسیندی در مرز اوگاندا واقع در منطقه بینی حمله کرده و ۱۰ مسیحی را کشته و نزدیک به ۱۰ تن دیگر را زخمی کرده و خانه‌های متعددی را به آتش کشیدند.

– دواعش در روز چهارشنبه ۲۴ خرداد ماه کمینی بر سر راه دو منطقه اویشا و کیتیفیا در منطقه بینی اجرا کرده و یک تن را کشتند.

– عناصر داعش در روز سه‌شنبه ۶ تیرماه با اجرای کمینی علیه یک گشتی ارتش اوگاندا در نزدیکی روستای کاباسیوا در منطقه بینی چهار تن از نیروهای اوگاندایی را کشتند.

عملیات‌های داعش در استان ایتوری:

– مسلحین داعش در روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه به روستای ماکومو در منطقه ایتوری حمله کرده و دست کم پنج تن از آنها را کشتند و چند خانه را نیز به آتش کشیدند.

– عناصر داعش در روز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه کمینی را علیه یک گشتی ارتش کنگو بر سر راه کوماندا – ارنگیتی در نزدیکی روستای محالا در ایتوری اجرا کرده و دو تن را کشتند.

– مسلحین داعش در روز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه به طور همزمان چند یورش را به روستای اوتامبری و چند روستای اطراف آن در ایتوری به انجام رسانده و ۱۳ تن را کشته و چند خانه را به آتش کشیدند.

– عناصر داعش در ۲۸ اردیبهشت ماه به یک کاروان تجاری بزرگ بین راه کوماندا و لونا در نزدیکی روستای بنزیلی در منطقه ایتوری حمله کرده و دست کم دو تن را کشته و چند تن دیگر را زخمی کرده و نزدیک به هفت کامیون بزرگ را به آتش کشیدند.

– دواعش در روز چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه کمینی را علیه مسیحیان بر سر راه کوماندا در نزدیکی روستای ندیمو در منطقه ایتوری اجرا کرده و دو تن را کشتند.

– عناصر داعش در روز جمعه ۱۲ خرداد ماه کمینی علیه مسیحیان بر سر راه روستای ندالیا در منطقه ایتوری به اجرا درآورده و پنج تن را کشتند.

– دواعش در روز شنبه ۱۳ خرداد ماه کمین دیگری بر سر راه روستای لونا و روستای ایدوهو واقع در منطقه ایتوری اجرا کرده و دو مسیحی را اسیر و بعد کشتند.

– دواعش در روز سه شنبه ۱۶ خرداد ماه کمین دیگری را بر سر راه لونا و ایدوهو در منطقه ایتوری اجرا کرده و دو مسیحی را کشتند.

– عناصر داعش در همین روز به پاسگاه ارتش کنگو در روستای اوتومابیری در منطقه ایتوری حمله کرده و دو تن را کشتند.

– مسلحین داعش در روز سه شنبه ۲۳ خرداد ماه با گشتی نیروهای ارتش کنگو در اوتامبری درگیر شده و هشت تن از آنها را کشتند.

عناصر داعش به صورت متناوب و به نوبت و به صورت دوره‌ای مناطق مختلف بینی و ایتوری را مورد حمله قرار داده و شدت حملات خود را  به تناوب کم و زیاد می‌کنند و در این دوره زمانی به جز روستاها، هدف اصلی خود را ایجاد ممانعت در حمل و نقل انسان و کالا در مناطق شمال شرق کنگو و در مرز اوگاندا قرار داده و با اجرای کمین‌های متعدد بر سر راه‌های مواصلاتی عبور انسان و کالا را ناامن کردند. گفتنی است که داعش در آخرین دوره حملات خود در دو ماه اخیر توانست پا را از مناطق روستایی فراتر نهاده و حمله شدیدی را درون شهر مرزی و تجاری کاسیندی ترتیب دهد.

مناطق شرقی کنگو در سال‌های گذشته همواره منطقه‌ای ملتهب بوده و همچنان پیامدهای ستیز خونین و معروف هوتو-توتسی در دهه ۹۰ میلادی در رواندا دامن‌گیر این مناطق می‌باشد و منجر به فعالیت بیش از ۱۰۰ گروهک شورشی و تروریستی در این منطقه شده است. در این بین سه کشور اوگاندا، بروندی و رواندا هر یک گروه‌هایی را در شرق کنگو حمایت می‌کنند و این مسئله بر پیچیدگی اوضاع شرق کنگو افزوده است.

داعش نیز پس از شکست در عراق و سوریه، نیازمند منطقه مستعدی برای رشد و فعالیت در آفریقای سیاه بود و یکی از گروه‌های شورشی شرق کنگو تحت عنوان “اتحاد نیروهای دموکراتیک” (the Allied Democratic Forces) را از سال ۲۰۱۹ میلادی با خود همراه ساخته و از آن تحت عنوان “ولایت وسط آفریقا” یاد می‌کنند.

لازم به ذکر است که اطلاعات منابع داعش، اساس این گزارش را تشکیل می‌دهند و به دلیل عدم ذکر تلفات احتمالی عناصر داعش از سوی این منابع، این گزارش حاوی تعداد تلفات و خسارات داعش نمی‌باشد.

  • به اشتراک بگذارید:

دیدگاه

  • دیدگاه های شما پس از تایید مجموعه تحلیلی خبری تحــولات جهــان اســلام در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، تهمت و افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشند منتشر نخواهد شد.