جماعت نصرت الاسلام و المسلمین در سه ماهه اخیر بیش از ۳۳ عملیات در مناطق مختلف بورکینافاسو انجام داده و بیش از ۳۳۶ نفر از نیروهای امنیتی این کشور را به قتل رسانده است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری “تحولات جهان اسلام” گروه تروریستی جماعت نصرت الاسلام و المسلمین که متشکل از چند گروه افراط گرای وابسته به القاعده در منطقه ساحل می‌باشد فعالیت‌های خود را در سه ماهه اخیر در منطقه ساحل آفریقا به ویژه در دو کشور مالی و بورکینافاسو افزایش داده است. این گروه در سه ماهه اخیر بیشتر تمرکز خود را مصروف عملیات در کشور بورکینافاسو کرده و عملیات‌های این گروه در بورکینافاسو کمی بیشتر از عملیات‌های این گروه در مالی می‌باشد. جزئیات تحرکات جماعت نصرت الاسلام و المسلمین به تفکیک مناطق به شرح ذیل می‌باشد:

شرق بورکینافاسو:
– جماعت نصرت الاسلام و المسلمین در روز پنجشنبه ۷ اردیبهشت ماه، به یک پاسگاه نظامی بورکینافاسو در منطقه اوگارو بین فادا و ماتیاکوالی در شرق بورکینافاسو حمله کرده و ۲۱ نفر از نیروهای نظامی بورکینافاسو را به قتل رساندند.
– مسلحین نصرت الاسلام و المسلمین در روز جمعه ۲۲ اردیبهشت ماه، کمینی علیه نیروهای بورکینافاسو در منطقه فوبری در استان تاپوا واقع در منتها الیه شرقی بورکینافاسو و در نزدیکی مرز نیجر اجرا کرده و ۵ تن را کشتند.
– این عناصر در روز شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه، یک بمب جاده‌ای را بر سر راه یک موتورسیکلت تابع نیروهای بورکینافاسو منفجر کرده و سرنشینان آن را به قتل رساندند.

منطقه شرق مرکزی:
– این گروه در روز دوشنبه ۵ تیر ماه در منطقه سانگا واقع در جنوب شرقی بورکینافاسو و در نزدیکی مرز توگو با نیروهای دولتی درگیر شده و ۱۵ تن از آنها را کشتند.
– افراد جماعت نصرت الاسلام و المسلمین در روز شنبه ۱۷ تیرماه، در منطقه سامگا واقع در استان تنکودگو در بخش شرق مرکزی بورکینافاسو در جنوب شرقی این کشور با نیروهای دولتی درگیر شده و هفت تن از آنها را کشتند.

منطقه ساحل:
– عناصر این گروه همچنین در روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه، در منطقه کری در منطقه ساحل واقع در شمال بورکینافاسو به نیروهای امنیتی حمله کرده و دو تن را به قتل رساندند.
– عناصر نصرت الاسلام و المسلمین در روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه، در منطقه بنی واقع در استان تنکدگو در منطقه ساحل واقع در شمال شرق بورکینافاسو با نیروهای بورکینافاسو درگیر شده و یک تن را به اسارت گرفتند.
– این گروه همچنین در منطقه منتو در استان جیبو واقع در شمال بورکینافاسو یک خودروی نظامی نیروهای دولتی را با بمب جاده‌ای از کار انداختند.
– عناصر جماعت نصرت الاسلام و المسلمین در روز دوشنبه ۵ تیرماه، به ستون بزرگی از نیروهای بورکینافاسو بر سر راه بین جیبو و کونگوسی بین منطقه ساحل و نورد شمالی در شمال مرکزی بورکینافاسو حمله کرده و نزدیک به ۱۰۰ نفر از آنها را کشته و بیش از ۳۰ خودرو را به آتش کشیده و ۱۵ خودرو و ۶۵ موتورسیکلت را به غنیمت بردند.

غرب بورکینافاسو:
– گروه نصرت الاسلام و المسلمین در روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه، کمینی علیه نیروهای بورکینافاسو بین منطقه بوبودیولاسو و دیدوگو در غرب بورکینافاسو اجرا کرده و سه تن را کشتند.
– عناصر نصرت الاسلام و المسلمین در روز شنبه ۶ خرداد ماه، کمینی علیه نیروهای بورکینافاسو بین منطقه دیدوگو و نونا در استان دیدوگو واقع در غرب بورکینافاسو اجرا کرده و ۳۲ تن از آنها را به قتل رساندند.
– عناصر این گروه در روز یکشنبه ۲۸ خرداد ماه، در روستای یانگا واقع در استان نایالا در غرب مرکزی بورکینافاسو با نیروهای دولتی درگیر شده و دو نفر از آنها را کشتند.

جنوب غرب بورکینافاسو:
– عناصر این جماعت در روز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه، یک بمب جاده‌ای را بین دو شهر بولون و لینگکورو در استان بانگورا واقع در منتها الیه جنوب غربی بورکینافاسو بر سر راه یک خودروی نظامی نیروهای حکومتی بورکنیافاسو منفجر کرده و تمام سرنشینان خودرو را به قتل رساندند.
– عناصر این گروه در روز سه شنبه ۱۶ خرداد ماه، مقر نیروهای دولتی را در روستای ینده‌ره واقع در منتها الیه جنوب غربی بورکینافاسو در نزدیکی مرز ساحل عاج را تسخیر کرده و دو تن از نیروهای دولتی را کشتند.
– جماعت نصرت الاسلام و المسلمین در روز سه شنبه ۶ تیرماه، کمینی را علیه نیروهای بورکینافاسو بین بوبودیولاسو و دیه‎‌بوگون در جنوب غرب بورکینافاسو اجرا کرده و ۱۰ تن از آنها را کشتند.

مرکز بورکینافاسو:
– این عناصر در روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه، به نیروهای بورکینافاسو در منطقه یامبا واقع در مرکز بورکینافاسو حمله کرده و هفت تن را کشتند.

منطقه نورد (شمال بورکینافاسو):
– افراد این گروه در روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه، به یک مرکز متعلق به نیروهای حکومتی در منطقه تانگی در استان اواهیگویا واقع در شمال غرب بورکینافاسو حمله کردند.
– این مسلحین در صبح روز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه، مقر نیروهای دولتی بورکینافاسو را در منطقه نونگ فیر در استان اواهیگویا در شمال غرب بورکینافاسو را تسخیر کرده و دستکم ۱۰ تن از نیروهای دولتی را کشتند.
– مسلحین نصرت الاسلام و المسلمین در روز چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه، بین منطقه تیبو و سولی واقع در شمال بورکینافاسو بین منطقه نورد و ساحل نزدیک مرز مالی چهار بمب جاده‌ای را علیه ستون نیروهای بورکینافاسو منفجر کردند. آنها همچنین بعد از آن کمینی علیه این نیروها اجرا کرده و ۱۲ تن از آنها را کشته و خودروهای متعددی را منهدم کردند.
– مسلحین در روز یکشنبه ۴ تیرماه، در اطراف شهرک گوبور در استان اواهیگویا در شمال غربی بورکینافاسو با نیروهای دولتی درگیر شده و یک تن از آنها را کشتند.
– مسلحین این جماعت در روز سه شنبه ۳۰ خرداد ماه، در شهرک تیبو در شمال بورکینافاسو با نیروهای دولتی درگیر شده و چهار تن از آنها را کشتند.
– در روز شنبه ۱۷ تیرماه، عناصر این جماعت به مقر نیروهای بورکینافاسو در روبینی در استان اواهیگویا در شمال مرکزی بورکینافاسو حمله کرده و هفت تن دیگر را کشتند.

منطقه نورد مرکزی:
– این عناصر در روز شنبه ۶ خرداد ماه، یورش نیروهای بورکینافاسو را در استان کایا واقع در شرق مرکزی بورکینافاسو دفع کرده و هفت تن از آنها را کشتند.
– افراد جماعت نصرت الاسلام و المسلمین در روز پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه، در روستای کبی به نیروهای حکومتی بورکینافاسو یورش برده و سه تن از آنها را کشتند.
– مسلحین نصرت الاسلام و المسلمین در روز پنجشنبه ۱۸ خرداد ماه، مقر نیروهای حکومتی بورکینافاسو را در منطقه بروم واقع در استان کایا در شمال بورکینافاسو تسخیر کرده و ۲۰ تن از نیروهای امنیتی را به قتل رساندند.
– این عناصر در روز پنجشنبه ۲۵ خرداد ماه، در اطراف روستای نواکا واقع در مرکز استان کایا در شمال بورکینافاسو کمینی را علیه نیروهای حکومتی بورکینافاسو اجرا کرده و شش تن از آن‌ها را کشتند.
– مسلحین این گروه یک خودروی نظامی نیروهای بورکینافاسو را بین کایا و بارسالاگو در مرکز استان کایا واقع در شمال بورکینافاسو منفجر کردند.
– افراد جماعت نصرت الاسلام و المسلمین در روز شنبه ۲۷ خرداد ماه، در شهرک زامباگا در استان بولسا واقع در مرکز بورکینافاسو به نیروهای حکومتی بورکینافاسو حمله کرده و دو تن از آن‌ها را به قتل رساندند.
– عناصر جماعت نصرت الاسلام و المسلمین در روز سه شنبه ۳۰ خرداد ماه، مرکز نیروهای دولتی را در منطقه مانی در استان کایا در شمال مرکزی بورکینافاسو تسخیر کرده و سه تن را کشتند.
– افراد این گروه در روز دوشنبه ۵ تیرماه، در منطقه نواکا در استان کایا واقع در شمال مرکزی بورکینافاسو به نیروهای دولتی حمله کرده و ۳۸ تن از آنها را کشتند.
– مسلحین این جماعت در روز جمعه ۱۶ تیرماه، به مقر نیروهای دولتی در کوگو در استان نمنتنگا در مرکز بورکینافاسو یورش برده و ۱۵ تن از آن‌ها را کشتند.

جنوب مرکزی:
– مسلحین در روز یکشنبه ۲۸ خرداد ماه، کمینی را علیه نیروهای دولتی بورکینا فاسو در منطقه بورا در استان لئو واقع در جنوب مرکزی بورکینافاسو اجرا کرده و دست کم یک تن از آن‌ها را کشتند.

کشور نیجر:
– جماعت نصرت الاسلام و المسلمین در روز جمعه ۲۳ تیرماه، کمینی را علیه ژاندارم نیجر در نزدیکی شهر ماکالوندی واقع در جنوب غرب نیجر و در نزدیکی مرز بورکینافاسو اجرا کردند. در پی این عملیات چند تن کشته و زخمی شدند.

لازم به ذکر است که جماعت نصرت الاسلام و المسلمین در زمانبندی عملیات‌های خود در سه ماهه اخیر پیرو منطق تناوب بوده و پس از هر بار انجام چند عملیات در مالی، تحرکات خود در این کشور را متوقف کرده و تحرکات جدیدی را در بورکینافاسو آغاز کرده‌ است. منطق تناوب بر تحرکات این جماعت در خود بورکینافاسو نیز صادق است. این گروه در سه ماهه اخیر، از طریق گونه‌های مختلف عملیات شامل کمین، یورش مستقیم و گونه‌های دیگر بنا بر اصل غافلگیری نیروهای امنیتی بورکینافاسو را در مناطق مختلف این کشور مورد هدف قرار دادند. عملیات‌های جماعت نصرت الاسلام و المسلمین در سه ماهه اخیر برخلاف مالی که به مرکز و جنوب این کشور اختصاص داشت، تقریبا تمام کشور بورکینافاسو از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق و همینطور مناطق مرکزی و همینطور مناطق مرزی را در بر گرفت. هرچند می‌توان گفت مرکز بورکینافاسو در این سه ماه بیشترین تحرکات تروریستی را به خود دید و بیشترین قربانیان جماعت نیز در مناطق شمالی بورکینافاسو کشته شده‌اند.

گفتنی است مؤسسه الزلاقه بازوی رسانه‌ای جماعت نصرت الاسلام و المسلمین یک فیلم ۱۴ دقیقه‌ای از رفتار نیروهای امنیتی بورکینافاسو با مردم و مهمترین تحرکات این جماعت علیه نیروهای امنیتی بورکینافاسو منتشر کرد.

اطلاعات مندرج در این گزارش از منابع خبری جماعت نصرت الاسلام و المسلمین گرفته شده و در آن از تلفات این گروه سخن به میان نیامده است. با توجه به حجم داده‌ها، اطلاعات مرتبط با تحرکات جماعت نصرت الاسلام و المسلمین در مالی در گزارش دیگری تنظیم خواهد شد.

  • به اشتراک بگذارید:

دیدگاه

  • دیدگاه های شما پس از تایید مجموعه تحلیلی خبری تحــولات جهــان اســلام در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، تهمت و افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشند منتشر نخواهد شد.