افغانستان
09 خرداد 1398
تحولات افغانستان ۹ خرداد ۹۸

آخرین اخبار از نشست مسکو و درگیریهای دایکندی، غور، میدان وردک و کابل

09 خرداد 1398
انفجار در نزدیکی دانشگاه نظامی مارشال فهیم کابل، منجر به شهات ۶ نفر شد.

فرد انتحاری قبل از رسیدن به هدف توسط نیروهای امنیتی شناسایی شد و خود رامنفجر کرد.

08 خرداد 1398
مذاکرات 3 ضلعی صلح؛ نفر دوم طالبان برای اولین بار در مسکو مقابل دوربین قرار گرفت

یادداشت سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان

06 خرداد 1398
تحولات افغانستان ۶ خرداد ۹۸

آخرین اخبار از وضعیت جبهات در افغانستان

04 خرداد 1398
تحولات افغانستان و پاکستان ۴ خرداد ۹۸
02 خرداد 1398
تحولات افغانستان و پاکستان ۱ خرداد ۹۸

آخرین اخبار از وضعیت جبهات افغانستان، تشدید حملات داعش در پاکستان و شورش در زندان تاجیکستان

29 اردیبهشت 1398
تحولات افغانستان ۲۹ اردیبهشت ۹۸
24 اردیبهشت 1398
تحولات افغانستان و پاکستان ۲۳ اردیبهشت ۹۸
22 اردیبهشت 1398
شمیم فاطمیون

افراشت در هر سو به عزت، بیرق خون
در هر کجا پیچید نام فاطمیون

22 اردیبهشت 1398
تحولات افغانستان و پاکستان و کشمیر ۲۱ اردیبهشت ۹۸

آخرین اخبار از جبهات افغانستان و ظهور داعش در کشمیر

16 اردیبهشت 1398
تحولات هفته اخیر افغانستان
12 اردیبهشت 1398
بازی با صلح در لوی جرگه

نویسنده : سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان