کشمیر
۱۲ تیر ۱۳۹۹
کشمیر، فلسطینی دیگر

روز گذشته بشیر احمد خان برای نجات جان نوه اش از درگیری نظامیان هندی با مسلحین کشمیری در منطقه سوپور، مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان باخت.

۱۱ تیر ۱۳۹۹
تحولات کشمیر ۱۱ تیر ۹۹

آخرین اخبار از درگیریهای نظامیان هند و مسلحین کشمیری

۳۱ خرداد ۱۳۹۹
تحولات کشمیر ۳۱ خرداد ۹۹

آخرین اخبار از درگیریهای نظامیان هندی و مسلحین کشمیری

۲۷ خرداد ۱۳۹۹
تحولات کشمیر ۲۷ خرداد ۹۹

آخرین اخبار از درگیری نظامیان هند و مسلحین کشمیری

۲۳ خرداد ۱۳۹۹
شناخت احزاب و گروههای مسلح کشمیر

کشمیر منطقه ای در آسیای میانه است که پس از جنگ جهانی دوم و خروج انگلیسیها از هند، همواره صحنه‌ی مناقشه و سهم خواهی پاکستان، هند و چین بوده است.
از این رو احزاب و جریانهای کشمیری گرایش های مختلف و متفاوتی دارند که شاید یکی از علل تقسیم شدن کشمیر نیز همین موضوع باشد. در این میان برخی خواستار پیوستن به هند، برخی دیگر به دنبال پیوستن به پاکستان و برخی دیگر با رد پیوستن به کشورهای دیگر، “استقلال کشمیر” را راه نجات سرزمین خود می‌دانند.

۱۹ خرداد ۱۳۹۹
تحولات کشمیر ۱۹ خرداد ۹۹

آخرین اخبار از درگیری نظامیان هند و مسلحین جامو و کشمیری

۱۴ خرداد ۱۳۹۹
تحولات کشمیر ۱۳ خرداد ۹۹

آخرین اخبار از کشمیر و درگیریهای ارتش هند و پاکستان

۰۹ خرداد ۱۳۹۹
تحولات کشمیر ۹ خرداد ۹۹

آخرین اخبار از کشمیر و درگیریهای هند و پاکستان

۰۳ خرداد ۱۳۹۹
تحولات کشمیر ۳ خرداد ۹۹ + نقشه میدانی

آخرین اخبار از درگیریهای نظامیان هندی و مسلحین کشمیری

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
تحولات کشمیر ۳۱ اردیبهشت ۹۹

آخرین اخبار از درگیریهای اخیر نظامیان هندی و گروههای کشمیری

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
کشمیر و حزب مجاهدین

شناخت حزب مجاهدین و بررسی تحولات کشمیر پس از درگیری ارتش هند و این حزب

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
تحولات افغانستان و کشمیر ۱۱ اردیبهشت ۹۹

آخرین اخبار از جبهات افغانستان و درگیریهای مرزی کشمیر