نقشه
آخرین وضعیت غوطه شرقی دمشق ؛ حموریه آزاد شد !
آخرین وضعیت غوطه شرقی دمشق ؛ غوطه شرقی به سه بخش تقسیم شد!
آخرین تحولات عملیات ” شاخه زیتون ” ۲۱ اسفند ۹۶ + آخرین نقشه از وضعیت میدانی در عفرین
غوطه شرقی دمشق به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد!
نقشه آخرین وضعیت غوطه شرقی دمشق ؛ مسرابا آزاد شد
آخرین وضعیت غوطه شرقی دمشق ؛ حوش الاشعری آزاد شد.
آخرین تحولات عملیات “شاخه زیتون” ؛ ۱۷ اسفند ۹۶
آخرین وضعیت غوطه شرقی دمشق؛ ارتش سوریه غوطه شرقی را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم میکند
آزادسازی یک روستای دیگر در غوطه شرقی دمشق
پیشروی ارتش سوریه در غوطه شرقی؛ ارتش سوریه بر دروازه های دوما
آخرین تحولات عملیات ” شاخه زیتون ” ۱۲ اسفند ۹۶ + آخرین نقشه از وضعیت میدانی در عفرین
اوتایا در قلب غوطه شرقی دمشق آزاد شد ! ؛ آخرین وضعیت غوطه شرقی دمشق