نقشه
نقشه آخرین وضعیت خطوط تماس در سوریه | نقشه کامل | تا تاریخ ۳ اسفند ۹۸
الدریهمی در محاصره و آتش + نقشه میدانی
بررسی آخرین وضعیت نظامی در منطقه ادلب و سیر پیشرویهای ارتش سوریه + نقشه میدانی
آخرین وضعیت میدانی در غرب استان حلب + نقشه میدانی
پیروزی بزرگ ارتش سوریه و محور مقاومت در استان حلب + نقشه میدانی
فوری: آغاز پیشرویها در شمال غرب حلب!
آخرین وضعیت میدانی در غرب حلب + نقشه میدانی
نقشه آخرین وضعیت میدانی در غرب شهر حلب؛ محاصره مسلحین تنگ تر شد!
پیشروی مهم ارتش سوریه در غرب شهر حلب! + نقشه میدانی
آخرین وضعیت میدانی در جنوب غرب حلب + نقشه
میزان پیشرویهای ارتش سوریه از زمان آغاز عملیات در شمال غرب سوریه چه مقدار بوده است؟!
بزرگراه حلب-دمشق بطور کامل آزاد شد + نقشه میدانی