نقشه
آخرین وضعیت نظامی در جنوب غرب حلب + نقشه میدانی
آخرین وضعیت جبهات نِهم و مارب ۲۴ بهمن ۹۸ + نقشه میدانی
پیشروی غافلگیر کننده ارتش سوریه و مقاومت در جنوب غرب حلب! + نقشه میدانی
آخرین وضعیت میدانی در جنوب غرب حلب + نقشه
الراشدین ۴ آزاد شد! پیشروی مهم نیروهای مقاومت در ورودی غربی شهر حلب + نقشه میدانی
آخرین وضعیت نظامی در شمال غرب سوریه + نقشه میدانی
فوری: سوریه ارتش سوریه و نیروهای مقاومت روستای قماری (کماری) در جنوب حلب را از اشغال تروریست ها آزاد کردند
فوری: پیشروی نیروهای مقاومت در ورودی غربی شهر حلب؛ راشدین 4 در آستانه محاصره! + نقشه میدانی
پاکسازی کامل منطقه العیس در جنوب + نقشه میدانی
تل العیس در جنوب حلب آزاد شد! + نقشه میدانی
پیشروی ارتش سوریه بروی بزرگراه M5 به سمت حلب + نقشه میدانی
فوری: آزادسازی برنه و زیتان در جنوب حلب