نقشه
پیشرویهای نیروهای مقاومت در جنوب خان طومان؛ قراصی آزاد شد! + نقشه میدانی
آخرین وضعیت میدانی در اطراف خان طومان در جنوب غرب حلب + نقشه میدانی
پیشروی ارتش سوریه در استان ادلب + نقشه میدانی
آخرین وضعیت در جنوب غرب حلب و خان طومان + نقشه میدانی
سوریه: ۳ کیلومتر تا سراقب!
آخرین وضعیت میدانی در استان ادلب؛ تنها ۷ کیلومتر تا سراقب! + نقشه میدانی
فوری: پیشروی نیروهای مقاومت در جنوب شرق خان طومان
خان طومان آزاد شد! + نقشه میدانی
آزادسازی الراشدین ۵ در جنوب غرب حلب + نقشه میدانی
پیشروی نیروهای مقاومت و ارتش سوریه در شمال خان طومان + نقشه میدانی
نقشه آخرین وضعیت در استان ادلب؛ شهر مهم معرة النعمان آزاد شد!
پیشروی ارتش سوریه در شمال و جنوب معرة النعمان، پست نظارتی ترکیه در آستانه محاصره! + نقشه میدنی