نقشه
پیشروی جبهه مقاومت در شرق سخنه به سمت دیرالزور
نقشه اینتراکتیو(آنلاین) جنوب شرق سورریه به روز شد ۴شهریور۹۶ ؛ وادی محمود آزاد شد
پیشروی گسترده نیروهای عراقی در منطقه عمومی و شهری تلعفر
آخرین وضعیت خطوط تماس در مرکز و شرق سوریه ۴ شهریور ۹۶ ؛ حدود ۲۰۰۰ کیلومتر مربع آزاد شد
نقشه اینتراکتیو(آنلاین) شرق سلمیه به روز شد ؛ ۴شهریور۹۶
آخرین وضعیت خطوط تماس در قلمون غربی ۳ شهریور ۹۶ ؛ گزارش روز ششم و هفتم عملیات
نتایج روز ششم عملیات تلعفر
نتایج روز چهارم و پنجم عملیات تلعفر.
پیشروی مهم در شمال شرق حمص ؛ محاصره دوم داعش در شمال شرق حمص کامل شد !
آخرین وضعیت خطوط تماس در قلمون غربی ۱ شهریور ۹۶ ؛ گزارش روز پنجم عملیات
آخرین وضعیت خطوط تماس در مرکز و شرق سوریه ۳۱ مرداد ۹۶ ؛ خطوط دفاعی داعش در هم شکسته است
آخرین وضعیت خطوط تماس در قلمون غربی ۳۱ مرداد ۹۶ ؛ گزارش روز چهارم عملیات حزب الله