نقشه
نبردهای سنگین در شمال غرب لیبی
نقشه | آخرین وضعیت خطوط تماس در مرکز و شرق سوریه ؛ ۲۸شهریور۹۶
آخرین وضعیت دیرالزور ۲۸شهریور۹۶ ؛ ارتش سوریه از رود فرات گذشت
هجوم گسترده ی تحریرالشام در ریف شمالی حماه پس از ۵ ماه
آخرین وضعیت شرق حماه ؛ ۲۶ شهریور ۹۶
پیشروی ارتش سوریه در شمال غرب دیرالزور
آخرین وضعیت شهر دیرالزور ۲۵شهریور۹۶ ؛ عیاش و المریعیه آزاد شد !
آخرین وضعیت شهر دیرالزور ؛ بغیلیه آزاد شد
نقشه آخرین وضعیت خطوط تماس در سوریه / نقشه کامل / تا تاریخ ۲۲ شهریور ۹۶
محاصره داعش در مناطق باقیمانده در شرق حماه تنگ تر شد ؛ ۲۲شهریور۹۶
شمال دیرالزور در اختیار SDF قرار خواهد گرفت!
آخرین تحولات افغانستان ۲٠ شهریور ۹۶ – سقوط غلمین در استان غور؛ شهر برگ متال استان نورستان در معرض سقوط بدست طالبان