نقشه
پیشروی ارتش سوریه در شهرک المیادین؛ نصف المیادین آزاد شد
بیابان های شرقی دمشق بصورت کامل آزاد شد؛ ۸۰۰۰ کیلومتر مربع
آخرین وضعیت مرکز و شرق سوریه ؛ ارتش سوریه وارد شهر راهبردی المیادین شد
آخرین وضعیت خطوط تماس در اطراف گذرگاه مرزی التنف
نتایج روز هفتم عملیات حویجه
ارتش سوریه به ۷ کیلومتری شهر مهم المیادین رسید
نتايج روز ششم از عملیات حویجه و آزادسازی این شهر
سرانجام استان حماه از وجود داعش پاکسازی شد
محاصره داعش در شرق سلمیه در حال دو قسمت شدن
نتایج روز سوم و چهارم از فاز دوم عملیات حویجه
آخرین وضعیت شرق سلمیه ؛ رسم العبد و رسم العبایکه آزاد شدند
بازپسگیری نقاط از دست رفته در شمال شرق السخنه توسط ارتش سوریه