نقشه
پیشروی ۳۰ کیلومتری ارتش سوریه در جنوب المیادین
پیشروی ارتش سوریه در شمال السعن
آخرین وضعیت القائم و البوکمال؛ آزادسازی ناحیه الرمانه توسط نیروهای عراقی
بازپسگیری نقاط از دست رفته در شمال حماه؛ بلیل و ام خزیم
پیشروی تحریرالشام در شمال حماه + نقشه آخرین وضعیت جبهه شمال حماه
آزادسازی سه منطقه جدید در جنوب غرب خناصر
نیروهای جبهه مقاومت در محور جنوب دیرالزور به مرز عراق و سوریه رسیدند
نقشه | آخرین وضعیت منطقه مرزی القائم-البوکمال پس از آزادسازی سمت عراقی گذرگاه
آخرین وضعیت قنیطره پس از هجوم امروز صبح مسلحین به “حضر”
پیشروی جبهه مقاومت و ارتش سوریه در شمال شرق حماه
آخرین وضعیت مرز سوریه و عراق؛ نیروهای عراقی حملات خود به القائم را آغاز کردند.
سرانجام شهر دیرالزور آزاد شد