نقشه
تحولات یمن ۲۰ تیر ۹۷؛ سقوط التحیتا
آخرین وضعیت نظامی در شهر درعا ۱۹ تیر ۹۷ ؛ آزادسازی پایگاه نظامی هجانه در جنوب شهر
آزادسازی چهار نقطه جدید در جنوب استان درعا و پیشروی ارتش سوریه بروی خط مرزی اردن
پیشروی ارتش در جنوب سوریه و آزادسازی کامل بزرگراه دمشق-درعا
نقشه آخرین وضعیت نظامی در جنوب سوریه ۱۶ تیر ۹۷ ؛ آزادسازی گذرگاه مرزی النصیب
آزادسازی روستای مهم النعمیه در شرق شهر درعا و استقرار نیروهای ارتش در مرز اردن پس از گذشت ۳ سال
پیشروی ارتش سوریه در استان درعا ؛ صیدا آزاد شد.
نقشه آخرین وضعیت نظامی در جنوب سوریه ۹ تیر ۹۷ ؛ شهرک های مهم داعل، ابطع و طفس آزاد شد.
پیشروی ارتش سوریه در استان درعا و آزادسازی چند نقطه جدید + ویدیو
گزارش ماهانه تحولات یمن ۶ تیر ۹۷ – شماره چهارم | شرح وضعیت جبهات
منطقه لجاه و شهرکهای مهم بصرالحریر و ملیحه العطش در استان درعا آزاد شد.
پیشروی ارتش سوریه در منطقه لجاه در جنوب سوریه و آزادسازی بیشتر از ۱۰ نقطه