نقشه
آخرین وضعیت محور السوسه-باغوز در شرق فرات
نقشه | آخرین وضعیت میدانی یمن تا ۳۰ مهر ۹۷
نقشه آخرین وضعیت خطوط تماس در سوریه | نقشه کامل | تا تاریخ ۳۰ مهر ۹۷
نقشه | آخرین وضعیت نظامی در شمال استان حجه، یمن ؛ ۱۶ مهر ۹۷
آخرین وضعیت نظامی در شرق فرات و منطقه هجین
توقف عملیات ادلب و ایجاد منطقه عاری از سلاح در شمال غرب سوریه
نقشه | آخرین وضعیت خطوط تماس در اطراف شهر الحدیده ؛ ۲۳ شهریور ۹۷
آغاز عملیات نیروهای دموکراتیک سوریه SDF در شرق فرات برای پاکسازی منطقه هجین
نقشه | آخرین وضعیت خطوط تماس در شمال لاذقیه و جنوب غرب ادلب ؛ ۲۱ شهریور ۹۷
نقشه | آخرین وضعیت خطوط تماس در شمال حماه و جنوب ادلب ؛ ۱۹ شهریور ۹۷
نقشه | آخرین وضعیت خطوط تماس در شمال غرب سوریه ؛ ۱۰ شهریور ۹۷
گزارش ماهانه تحولات یمن ۴ شهریور ۹۷ – شماره ششم | شرح وضعیت جبهات