سه شنبه 17 مرداد 1402

کانال قوش تپه؛ جنگ آب طالبان علیه کشورهای آسیای میانه

کانال قوش تپه از جمله طرح هایی قدیمی انتقال آب در شمال افغانستان است که میزان بالایی از حجم آب رود آمودریا را به استان های بلخ، جوزجان و فاریاب منتقل خواهد کرد. این طرح در کنار طرح انتقال مهاجرین پاکستانی به شمال افغانستان موجب تهدید بی سابقه‌ای علیه کشورهای آسیای میانه شده که نگرانی های بسیاری را برانگیخته است.

شنبه 21 فروردین 1400

ماهیت اختلاف ایران و افغانستان بر سر آب چیست؟

حقابه ایران از رودخانه هیرمند موضوعی است که سالها مایه‌ی اختلاف با حکومت‌های مختلف افغانستان بوده و اخیرا منجر به وقوع آسیب‌های زیست‌محیطی شده است که می‌تواند تبدیل به بحرانی جدی در این منطقه شود.