شنبه 25 فروردین 1403

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

در جریان ۱۹۰مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه ارتش اسرائیل ترتیب دادند.

پنجشنبه 9 فروردین 1403

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۹ فروردین ۱۴۰۳

۱- توپخانه‌ ارتش رژیم صهیونیستی از بامداد امروز تاکنون، شرق اردوگاه البریج، غرب شهر غزه، اطراف بیمارستان الشفا، شمال اردوگاه النصیرات، وسط شهر غزه، بیت لاهیا، جبالیا، شهرک القراره، شهرک حمد و اردوگاه الشاطی را مورد هدف قرار داد. ۲- جنگنده‌های اسرائیلی نیز اهدافی در شهر رفح، شهر غزه، جبالیا، الشاطی، بیت لاهیا، خان یونس، […]

دوشنبه 6 فروردین 1403

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۶ فروردین ۱۴۰۳

در جریان ۱۷۱مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.

یکشنبه 5 فروردین 1403

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۵ فروردین ۱۴۰۳

در جریان ۱۷۰مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.

شنبه 4 فروردین 1403

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۴ فروردین ۱۴۰۳

در جریان ۱۶۹مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.

پنجشنبه 2 فروردین 1403

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۲ فروردین ۱۴۰۳

در جریان ۱۶۷مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.

سه شنبه 29 اسفند 1402

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

در جریان ۱۶۵مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.

دوشنبه 28 اسفند 1402

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۲۸ اسفند ۱۴۰۲

در جریان ۱۶۴مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.

جمعه 25 اسفند 1402

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۲۵ اسفند ۱۴۰۲

در جریان ۱۶۱مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.

سه شنبه 22 اسفند 1402

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۲۲ اسفند ۱۴۰۲

در جریان ۱۵۸مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.

دوشنبه 21 اسفند 1402

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۲۱ اسفند ۱۴۰۲

در جریان ۱۵۷مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.

یکشنبه 20 اسفند 1402

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۲۰ اسفند ۱۴۰۲

در جریان ۱۵۶مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.