سه شنبه 22 اسفند 1402

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۲۲ اسفند ۱۴۰۲

در جریان ۱۵۸مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.

دوشنبه 21 اسفند 1402

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۲۱ اسفند ۱۴۰۲

در جریان ۱۵۷مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.

یکشنبه 20 اسفند 1402

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۲۰ اسفند ۱۴۰۲

در جریان ۱۵۶مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.

پنجشنبه 17 اسفند 1402

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۱۷ اسفند ۱۴۰۲

در جریان ۱۵۳مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.

سه شنبه 15 اسفند 1402

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

در جریان ۱۵۱مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.

پنجشنبه 10 اسفند 1402

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

در جریان ۱۴۶مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.

چهارشنبه 9 اسفند 1402

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۹ اسفند ۱۴۰۲

در جریان ۱۴۵مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.

سه شنبه 8 اسفند 1402

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۸ اسفند ۱۴۰۲

در جریان ۱۴۴مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.

شنبه 5 اسفند 1402

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۵ اسفند ۱۴۰۲

در جریان ۱۴۱مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.

جمعه 4 اسفند 1402

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۴ اسفند ۱۴۰۲

در جریان ۱۴۰مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.

سه شنبه 1 اسفند 1402

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۱ اسفند ۱۴۰۲

در جریان ۱۳۷مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.

دوشنبه 20 آذر 1402

کشته شدن شش نظامی صهیونیست در نوار غزه

ارتش رژیم صهیونیستی به کشته شدن شش تن دیگر از نظامیان خود در درگیری‌های نوار غزه اعتراف کرد. بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط ارتش رژیم صهیونیستی، این ۶ کشته اسرائیلی از گردان ۸۱۱۱ تیپ پنجم هستند و همگی در درگیریهای روز گذشته در خان یونس توسط یک دستگاه انفجاری کشته شده‌اند. گفته می‌شود ۵ […]