اخبار
ویدیو | قطع صحبت های مهمان سعودی در برنامه بی بی سی پس از توهین به شهید صالح الصماد

پاسخ دادن به محمد لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 نظر در مورد "ویدیو | قطع صحبت های مهمان سعودی در برنامه بی بی سی پس از توهین به شهید صالح الصماد"

محمد :

اینها پدیده‌ای هستند

۱۳
۱۵
ناشناس :

نهایت ادرار خوری شتر و سوسمار بیابان، نتیجه می شود این، این احمق ها فکر کرده اند دارای تمدن هستند و به صرف حمایت امریکا و اسرائیل و برخی از کشورهای اروپایی انهم بهنوان یک گاو شیرده، به خود اجازه می دهند که با این ادبیات صحبت کنن،
خدایا روا مدار که گدا معتبر شود ..

۱۳
۱۷