اقدامات محور مقاومت در پشتیبانی از مقاومت فلسطین

چهارشنبه 24 آبان 1402 - 16:02
https://iswnews.com/?p=109054

طی ۴۰ روز اخیر، گروه‌های مقاومت در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، ۷۹ عملیات موشکی و پهپادی علیه مواضع نیروهای پشتیبان رژیم اسرائیل و مواضع خود رژیم در منطقه انجام داده‌اند. پایگاه‌های آمریکا به عنوان اصلی‌ترین حامی رژیم صهیونیستی زیر آتش محور مقاومت قرار دارد.

– عراق:

۱- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۶: حمله پهپادی با استفاده از دو فروند پهپاد به مواضع آمریکایی‌ها در پایگاه عین الاسد توسط گروه مقاومت اسلامی عراق.

۲- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۶: حمله پهپادی با استفاده از یک فروند پهپاد به مواضع آمریکایی‌ها در فرودگاه الحریر توسط گروه تشکیل الوارثین.

۳- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۷: حمله راکتی به مواضع آمریکایی‌ها در پایگاه عین الاسد توسط گروه مقاومت اسلامی عراق.

۴- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۸: حمله راکتی به مواضع آمریکایی‌ها در پایگاه ویکتوری، عامل: نامشخص؛ گروهی برعهده نگرفت.

۵- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۸: حمله پهپادی با استفاده از یک فروند پهپاد به مواضع آمریکایی‌ها در فرودگاه الحریر توسط گروه مقاومت اسلامی عراق.

۶- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۹: حمله پهپادی با استفاده از یک فروند پهپاد به مواضع آمریکایی‌ها در پایگاه عین الاسد توسط گروه مقاومت اسلامی عراق.

۷- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۹: حمله پهپادی با استفاده از دو فروند پهپاد به مواضع آمریکایی‌ها در فرودگاه الحریر توسط گروه مقاومت اسلامی عراق.

۸- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۳۰: حمله پهپادی با استفاده از دو فروند پهپاد به مواضع آمریکایی‌ها در پایگاه عین الاسد توسط گروه مقاومت اسلامی عراق.

۹- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۲: حمله راکتی به مواضع آمریکایی‌ها در پایگاه عین الاسد واقع در استان الانبار توسط مقاومت اسلامی عراق.

۱۰- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۴: حمله پهپادی با استفاده از یک فروند پهپاد به مواضع آمریکایی‌ها در پایگاه عین الاسد واقع در استان الانبار توسط مقاومت اسلامی عراق.

۱۱- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۴: حمله پهپادی با استفاده از دو فروند پهپاد به مواضع آمریکایی‌ها در فرودگاه الحریر واقع در استان اربیل توسط مقاومت اسلامی عراق.

۱۲- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۵: حمله پهپادی با استفاده از دو فروند پهپاد به مواضع آمریکایی‌ها در پایگاه عین الاسد واقع در استان الانبار توسط مقاومت اسلامی عراق.

۱۳- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۷: حمله راکتی به مواضع آمریکایی‌ها در پایگاه عین الاسد واقع در استان الانبار توسط مقاومت اسلامی عراق.

۱۴- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۸: حمله پهپادی با استفاده از دو فروند پهپاد به مواضع آمریکایی‌ها در پایگاه عین الاسد واقع در استان الانبار توسط مقاومت اسلامی عراق.

۱۵- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۲: حمله پهپادی با استفاده از دو فروند پهپاد به مواضع آمریکایی‌ها در فرودگاه الحریر واقع در استان اربیل توسط مقاومت اسلامی عراق.

۱۶- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۳: حمله پهپادی با استفاده از دو فروند پهپاد به مواضع آمریکایی‌ها در فرودگاه الحریر واقع در استان اربیل توسط مقاومت اسلامی عراق.

۱۷- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۵: حمله راکتی به مواضع آمریکایی‌ها در پایگاه عین الاسد واقع در استان الانبار توسط مقاومت اسلامی عراق.

۱۸- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۵: حمله پهپادی با استفاده از دو فروند پهپاد به مواضع آمریکایی‌ها در فرودگاه الحریر واقع در استان اربیل توسط مقاومت اسلامی عراق.

۱۹- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۵: حمله پهپادی با استفاده از دو فروند پهپاد به مواضع آمریکایی‌ها در پایگاه عین الاسد واقع در استان الانبار توسط مقاومت اسلامی عراق.

۲۰- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۵: حمله پهپادی به مواضع آمریکایی‌ها در پایگاه عین الاسد واقع در استان الانبار توسط مقاومت اسلامی عراق.

۲۱- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶: حمله پهپادی با استفاده از یک فروند پهپاد به مواضع آمریکایی‌ها در مجاورت فرودگاه اربیل واقع در استان اربیل توسط مقاومت اسلامی عراق.

۲۲- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶: حمله پهپادی با استفاده از دو فروند پهپاد به مواضع آمریکایی‌ها در فرودگاه الحریر واقع در استان اربیل توسط مقاومت اسلامی عراق.

۲۳- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۸: حمله پهپادی با استفاده از دو فروند پهپاد به مواضع آمریکایی‌ها در فرودگاه الحریر واقع در استان اربیل توسط مقاومت اسلامی عراق.

۲۴- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۸: سه حمله ترکیبی راکتی و پهپادی به مواضع آمریکایی‌ها در پایگاه عین الاسد واقع در استان الانبار توسط مقاومت اسلامی عراق.

۲۵- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۸: حمله راکتی به مواضع آمریکایی‌ها در فرودگاه الحریر واقع در استان اربیل توسط مقاومت اسلامی عراق.

۲۶- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۴: حمله راکتی به مواضع آمریکایی‌ها در پایگاه عین الاسد واقع در استان الانبار.

– سوریه:

۱- تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷: حمله پهپادی با استفاده از دو فروند پهپاد به پایگاه آمریکایی التنف واقع در استان حمص توسط مقاومت اسلامی عراق.

۲- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۷: حمله راکتی به مواضع ائتلاف آمریکایی در تاسیسات گازی کونکو واقع در استان دیرالزور توسط مقاومت اسلامی عراق.

۳- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۷: حمله پهپادی به مواضع ائتلاف آمریکایی در میدان نفتی العمر واقع در استان دیرالزور.

۴- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۱: حمله پهپادی با استفاده از دو فروند پهپاد به پایگاه آمریکایی التنف واقع در استان حمص توسط مقاومت اسلامی عراق.

۵- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۱: حمله پهپادی با استفاده از یک فروند پهپاد به پایگاه آمریکایی مالکیه واقع در استان حسکه توسط مقاومت اسلامی عراق.

۶- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۳: دو حمله راکتی به پایگاه آمریکایی‌ها در خراب الجیر واقع در استان حسکه توسط مقاومت اسلامی عراق.

۷- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۴: حمله راکتی به پایگاه آمریکایی‌ها در منطقه الشدادی واقع در استان حسکه توسط عوامل ناشناس.

۸- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۴: حمله راکتی به مواضع آمریکایی‌ها در تاسیسات گازی کونکو واقع در استان دیرالزور توسط عوامل ناشناس.

۹- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۵: حمله راکتی با استفاده از شش فروند راکت به پایگاه آمریکایی‌ها در میدان نفتی العمر واقع در استان دیرالزور توسط عوامل ناشناس.

۱۰- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶: حمله پهپادی با استفاده از دو فروند پهپاد به پایگاه آمریکایی التنف واقع در استان حمص توسط مقاومت اسلامی عراق.

۱۱- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۷: حمله راکتی به مواضع آمریکایی‌ها در میدان نفتنی العمر واقع در استان دیرالزور توسط عوامل ناشناس.

۱۲- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۷: حمله پهپادی با استفاده از دو فروند پهپاد به پایگاه آمریکایی‌ها در الشدادی واقع در استان حسکه توسط مقاومت اسلامی عراق.

۱۳- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۷: حمله راکتی به مواضع آمریکایی‌ها در میدان نفتنی العمر واقع در استان دیرالزور توسط عوامل ناشناس.

۱۴- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۸: حمله راکتی با استفاده از ۱۵ فروند راکت به مواضع آمریکایی‌ها در میدان نفتنی العمر واقع در استان دیرالزور توسط عوامل ناشناس.

۱۵- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۸: حمله راکتی به مواضع آمریکایی‌ها در تاسیسات گازی کونکو واقع در استان دیرالزور توسط مقاومت اسلامی عراق.

۱۶- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹: دو حمله راکتی به مواضع آمریکایی‌ها در میدان نفتنی العمر واقع در استان دیرالزور توسط عوامل ناشناس.

۱۷- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۰: حمله پهپادی با استفاده از دو فروند پهپاد به پایگاه آمریکایی التنف واقع در استان حمص توسط مقاومت اسلامی عراق.

۱۸- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۱: حمله پهپادی با استفاده از یک فروند پهپاد به مواضع آمریکایی‌ها در میدان نفتنی العمر واقع در استان دیرالزور توسط عوامل ناشناس.

۱۹- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۲: حمله راکتی به مواضع آمریکایی‌ها در منطقه خراب الجیر واقع در استان حسکه توسط مقاومت اسلامی عراق.

۲۰- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۳: دو حمله راکتی با استفاده از دو فروند پهپاد به پایگاه آمریکایی‌ها در الشدادی توسط مقاومت اسلامی عراق و عوامل ناشناس.

۲۱- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۳: حمله راکتی به مواضع آمریکایی‌ها در تاسیسات گازی کونکو واقع در استان دیرالزور توسط عوامل ناشناس.

۲۲- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴: حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی‌ها در منطقه تل بیدر واقع در استان حسکه توسط مقاومت اسلامی عراق.

۲۳- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۵: حمله پهپادی با استفاده از دو فروند پهپاد به پایگاه آمریکایی التنف واقع در استان حمص توسط مقاومت اسلامی عراق.

۲۴- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۵: حمله به پایگاه آمریکایی‌ها در منطقه قسرک واقع در استان حسکه توسط عوامل ناشناس.

۲۵- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۵: حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی‌ها در منطقه تل بیدر واقع در استان حسکه توسط مقاومت اسلامی عراق.

۲۶- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶: حمله پهپادی به مواضع آمریکایی‌ها در میدان نفتنی العمر واقع در استان دیرالزور توسط عوامل ناشناس.

۲۷- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶: حمله راکتی به مواضع آمریکایی‌ها در تاسیسات گازی کونکو واقع در استان دیرالزور توسط مقاومت اسلامی عراق.

۲۸- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷: حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی‌ها در منطقه الشدادی واقع در استان حسکه توسط مقاومت اسلامی عراق.

۲۹- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷: حمله راکتی به پایگاه آمریکایی‌ها در منطقه الشدادی واقع در استان حسکه توسط مقاومت اسلامی عراق.

۳۰- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۹: حمله پهپادی با استفاده از یک فروند پهپاد به پایگاه آمریکایی التنف واقع در استان حمص توسط مقاومت اسلامی عراق.

۳۱- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۰: حمله پهپادی با استفاده از دو فروند پهپاد به مواضع آمریکایی‌ها در منطقه خراب الجیر واقع در استان حسکه توسط مقاومت اسلامی عراق.

۳۲- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۲: سه حمله پهپادی جداگانه با استفاده از سه فروند پهپاد به مواضع آمریکایی‌ها در میدان نفتنی العمر واقع در استان دیرالزور توسط مقاومت اسلامی عراق.

۳۳- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۳: حمله راکتی به مواضع آمریکایی‌ها در تاسیسات گازی کونکو واقع در استان دیرالزور توسط مقاومت اسلامی عراق.

– حملات از عراق به اسرائیل:

۱- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۱: حمله مقاومت اسلامی عراق به مواضع اسرائیل در دریاچه المیت در شرق فلسطین اشغالی.

۲- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۲: حمله مقاومت اسلامی عراق به مواضع اسرائیل در منطقه‌ ام الرشاش (ایلات).

۳- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۰:‌ حمله پهپادی گروه سوات الجزیره العربیه به مواضع اسرائیل در منطقه‌ ام الرشاش (ایلات).

۴- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۱: حمله مقاومت اسلامی عراق به مواضع اسرائیل در منطقه‌ ام الرشاش (ایلات).

– حملات از سوریه به اسرائیل:

۱- تاریخ: ۱۸ مهر ۱۴۰۲: حمله راکتی یا خمپاره‌ای به مواضع رژیم اسرائیل در جولان اشغالی.

۲- تاریخ: ۲۲ مهر ۱۴۰۲: حمله راکتی به مواضع رژیم اسرائیل در جولان اشغالی.

۳- تاریخ: ۲ آبان ۱۴۰۲: حمله راکتی به مواضع رژیم اسرائیل در جولان اشغالی.

۴- تاریخ: ۵ آبان ۱۴۰۲: حمله راکتی به مواضع رژیم اسرائیل در جولان اشغالی.

۵- تاریخ: ۷ آبان ۱۴۰۲: حمله راکتی به مواضع رژیم اسرائیل در جولان اشغالی.

۶- تاریخ: ۲۰ آبان ۱۴۰۲: حمله راکتی به مواضع رژیم اسرائیل در جولان اشغالی.

۷- تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۲: حمله راکتی به مواضع رژیم اسرائیل در جولان اشغالی.

– حملات از یمن به اسرائیل:

۱- حمله موشکی و پهپادی انصارالله علیه مواضع اسرائیل در جنوب فلسطین اشغالی، ۲۷ مهر ۱۴۰۲.

۲- حمله موشکی و پهپادی انصارالله علیه مواضع اسرائیل در ایلات، ۵ آبان ۱۴۰۲.

۳- حمله موشکی و پهپادی انصارالله علیه مواضع اسرائیل در ایلات، ۹ آبان ۱۴۰۲.

۴- حمله موشکی انصارالله به مواضع اسرائیل در ایلات، ۱۰ آبان ۱۴۰۲.

۵- حمله پهپادی انصارالله به مواضع اسرائیل در ایلات، ۱۱ آبان ۱۴۰۲.

۶- حمله پهپادی انصارالله به مواضع اسرائیل در ایلات، ۱۶ آبان ۱۴۰۲.

۷- حمله موشکی انصارالله به مواضع اسرائیل در ایلات، ۱۸ آبان ۱۴۰۲.

۸- حمله پهپادی انصارالله به مواضع اسرائیل در ایلات، ۲۲ آبان ۱۴۰۲.

۹- حمله موشکی انصارالله به مواضع اسرائیل در ایلات، ۲۳ آبان ۱۴۰۲.

برای مشاهده در اندازه اصلی کلیک کنید

استفاده از محتوای تحولات جهان اسلام فقط با ذکر منبع و نام “تحولات جهان اسلام” مجاز است.

  • به اشتراک بگذارید:

دیدگاه

  • دیدگاه های شما پس از تایید مجموعه تحلیلی خبری تحــولات جهــان اســلام در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، تهمت و افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشند منتشر نخواهد شد.