آسیای میانه و شبه قاره
سقوط شهرستان سید آباد در هفدهمین سالروز حمله آمریکا به افغانستان

هفده سال پیش در چنین روزی بود که آمریکا حمله خود علیه طالبان را آغاز کرد و امروز درست در همان سالروز میدان وردک به دست طالبان سقوط کرد.

دور باطل!

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.