اخبار
آماری از آوارگان سوری در کشور ترکیه

بنابر آمار و اطلاعات موجود حدود ۳.۵۰۰.۰۰۰ هزار نفر از شهروندان سوری در کشور ترکیه پناهنده شده اند و این مقدار از آوارگان بیشتر از ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار برای ترکیه هزینه داشته است.

تصویر: استان هایی که بالاترین میزان پذیرش و حضور آوارگان را دارند.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.