اخبار
منطق عربستان!

در این ۴ سال هواپیماهاى عربستان که یمن را شخم می زنند و جنایت مى کنند، “در حال مقابله با حوثى ها” هستند.

اما وقتى یمنى های محاصره شده در زمین و دریا و آسمان، مقابله اى مى کنند و به عربستان پاسخى مى دهند مى گویند کار “ایران” است!

ما یمن را مى زنیم، اما اگر یمنى ها پاسخ دهند کار ایران است!

فرهمند علیپور

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.