اخبار
صحرای الاجاشر قبرستان زرهی های ائتلاف سعودی

درگیرهای روزانه در جبهه الاجاشر در شرق استان صعده بین نیروهای انصاراالله و نیروهای ائتلاف سعودی ادامه دارد.

در این جبهه همچنان دست بالا با نیروهای انصارالله و کمیته های مردمی یمن می باشد. در چند سال اخیر این جبهه به معنای واقعی تبدیل به قبرستان زرهی های ائتلاف سعودی شده است؛ زرهی هایی که در نهایت با یک فندک به آتش کشیده می شوند.

کلیپی که مشاهده میکنید مربوط به درگیرهای صحرای الاجاشر می باشد.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.