آفریقا
کاروان نظامی بزرگ در راه طرابلس.

ژنرال خلیفه حفتر رهبر نیروهای ارتش ملی لیبی دومین کاروان بزرگ نظامی را برای تقویت نیروهایش در جبهه شهر طرابلس راهی این شهر کرده است.

نبردها در جنوب طرابلس بین دولت وفاق و ارتش ملی ادامه دارد.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.