آسیای میانه و شبه قاره
یادبود شهدای روستای میرزاولنگ از دانشگاه کابل تا ایران و آلمان

شهدای میرزاولنگ همانند برادران مسلمان خود در جای جای جهان با خون خود درس آزادگی و عزت به مدعیان حقوق بشر و دموکراسی دادند. مقاومتی که در نظر آزادگان و عدالت خواهان جهان تحسین برانگیز است.

مراسم یادبود شهدای جنایت طالبان و داعش در روستای میرزاولنگ استان سرپل افغانستان، با حضور مهاجرین افغانی در شهرهای «سمنان» و «بردسیر کرمان» برگزار شد.
همچنین افغانی های مقیم آلمان طی مراسمی در شهر برمن شمع روشن و یاد شهدا را گرامی داشتند.
در ادامه شعری از آقای محمد افسر رهبین را در رثای شهدای میرزاولنگ می خوانید:

من نمرده ام؛
مقاومت نمرده است؛
جهان مرده است؛
مدافعان «حقوق بشر» مرده اند
زیرا، دایه های جهانی
حرّامیان تاریخ را پرورش میدهند
اینجا؛
در این پایتخت نگون بخت
روسپی های سیاسی شبهای مجلل دارند
و برادران انتحاری،
هر روز بر گِرد اورنگ نگونسار «دموکراسی»
چرخ تازه ای میزنند
و آنجا؛
جنازه های ترک خورده ات را
زمین هم توان برداشتن ندارد
دردا و دریغا؛
گلوله چنان اندامِ سپیدت را شکست
که تگرگ، ساقه های سبز شقایق را
بسیار گریستن دارد برای تو
این برگ درگرفتهء فرهنگ
«میرزا اولنگ»!
اینجا
شعر نمرده است؛
قصیده نمرده است؛
غزل هنوز برای سربه داران شعار میدهد
مگو که از شاعران یاغی خبری نیست!
مگو که دردهایت را فریادگری نیست،
من حماسه میشوم زبانت را
زخمهای خونچکانت را
«میرزا اولنگ»!

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.