آمریکا و اروپا
پوستر: ترامپ قمارباز!

آقای ترامپ قمارباز!
حریف تو در این میدان ما هستیم…

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.